Blogi

Nasze blogi

 1. Administrator
  Ostatni wpis

  Przez Administrator,

  Changelog:

  • Zwiększono stabilność oprogramowania.
  • Zwiększono skuteczność na Drupal CMS.
  • Zwiększono skuteczność na Jforum CMS.
  • Zwiększono skuteczność na 4images CMS.
  • Zwiększono skuteczność wypełnienia profilu na Discuz CMS.
  • Wyłączono automatyczne otwieranie folderów z niepełnymi raportami.
  • Poprawiono rzadki przypadek kiedy dane poczty nie zapisywały się w raport końcowy.
  • Zmieniono algorytm postępowania kiedy serwer poczty nie odpowiada, teraz przy odmowie zmiany konta pocztowego projekt automatyczne staje na pauzę.

     5cee3d3fb3e8b_2019-05-2905.04.01.thumb.g   0_remove_filters_PL.thumb.png.e7615b46c4

  • Ulepszono sortowanie bazy. Dodano bazowe filtry. Przy pomocy których można usuwać z bazy automatycznie domeny .pl/.ru dowolne inne.
  • Dodano zakaz zmiany przeglądarki w trakcie linkowania.
  • Teraz w projekcie można zapisać ścieżkę do avatarów.
  • Zwiększono rozmiar okna z listą projektów.
  • Usprawniono algorytm opracowania RecaptchaV2 w szczególności Invisible wersja. Dodano nowe algorytmy w logikę makrosów.
  • Usprawniono prace z makrosami [xelement], [%iframe%], [if=].
  • Dodano bardziej rozbudowany algorytm sprawdzania zakazów robots.txt.
 2. Administrator
  Ostatni wpis

  Przez Administrator,

  Список изменений

  • Повышена стабильность программы.
  • Улучшена логика работы с Drupal.
  • Улучшена логика работы с Jforum CMS. Улучшен процесс заполнения и поиска профайлов.
  • Улучшена логика работы с 4images  CMS.
  • Улучшено заполнение профилей в Discuz CMS.
  • Отключено автоматическое открытие папок с промежуточным отчётом.
  • Исправлена редкая ситуация, когда не сохранялись данные о используемой почте в текстовом формате отчёта.
  • Улучшена обработка ситуаций, когда во время выполнения программа не может соединиться с почтой. Теперь в случае отказа сменить почтовый адрес, процесс будет поставлен на паузу.

  5cee3da274d06_2019-05-2904.08.50.thumb.g   0_remove_filters.thumb.png.34478c0a66f30

  • Улучшен функционал сортировки базы. Добавлены базовые фильтры, с помощью которых вы можете удалить все сайты из указанной базы, кроме русскоязычных или польских. На основе данных фильтров, вы можете ознакомиться с возможностью сортировки и составить свои фильтры по аналогии.
  • Добавлен запрет на смену версии браузера во время выполнения.
  • Теперь в проектах сохраняются данные о пути к аватаркам.
  • Увеличен размер диалогового окна с списком проектов.
  • Восстановлена возможность выбирать все проекты из списка в утилите «менеджер задач».
  • Улучшен предпросмотр статей.
  • Улучшен алгоритм работы с RecaptchaV2, в частности Invisible версии. 
  • Добавлены улучшения в логике макросов. Улучшено взаимодействие с макросами [xelement], [%iframe%], [if=].
  • Улучшена логика определения запретов в robots.txt.
 3. XNEOTRUSTLINKS

  • 3
   wpisy
  • 0
   komentarzy
  • 1451
   wyświetleń

  Najnowsze wpisy

  Administrator
  Ostatni wpis

  From 23.08.2017

  • 13 new links;
  • removed old, not working links;