Xneolinks Updates

Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
 • wpisy
  69
 • komentarzy
  30
 • wyświetleń
  34,764

Autorzy tego bloga

 • Administrator 70

O blogu

Wpisy w tym blogu

Administrator

Wersja Xneolinks+ 4.2.1

Changelog:

 • Usunięto opcje "pozycja strony".
 • Poprawiono wznowienie pracy czekera CMS.
 • Teraz ustawienia włączenia/wyłączenia usuwania duplikatów zapisują się w projekcie.
 • Zaktualizowano opcje pobierania 100 wyników na stronę przy harwestowaniu Google.
 • Dodano automatyczne usuwanie pustych linijek w bazie jeśli włączona opcja "odłączyć detektor CMS".
 • Poprawiono stabilność czekera CMS przy dużych ilościach jednoczesnej uruchomionych wątków x00.
 • Poprawiono logikę pracy z bitrix cms.
 • Inne mniej znaczące zmiany.
Administrator

Wersja Xneolinks+ 4.2.0

Z dużą przyjemnością przedstawiamy wam długo oczekiwaną nową wersję Xneolinks pod nr 4.2.0. Ponad 100 ważnych zmian i ulepszeń czeka na was w tej wersji.

Wykonaliśmy ogrom pracy po modernizacji oprogramowania, przepisaliśmy od nowa wiele algorytmów, na których bazowały się poprzednie wersje. Dzięki temu udało się nam wielokrotnie przyspieszyć program. Oczywiście nie ograniczaliśmy się tylko zwiększeniem prędkości. Zwiększyliśmy stabilność opracowując wiele nietypowych sytuacji, które mogły doprowadzać do błędów a na etapie projektowania tego nie dało się założyć. Dodaliśmy możliwość pracy z nowymi CMS, znacznie usprawniliśmy pracę z autorskimi makrosami.


Spis zmian


Logika pracy

Głowna zmiana w wersji 4.20 to zwiększenie prędkości. W zależności od bazy wzrost może być od 30 do 300%. Na przykładowym teście  na bazie 10 000 gdzie sukcesów było ok 40% wzrost szybkości  wynosi ponad 30%. Operując ustawieniami na oczekiwanie poczty można prędkość zwiększyć i do 300%. Czym większa baza tym większy przyrost szybkości. Największy przyrost jest na "mieszanych" bazach.

58599496995e1_2016-12-2021.15.33.gif.a5e


Powiemy tylko, że przyspieszenie udało nam się uzyskać zmieniając bazowe algorytmy i rozdzielając etapy na : analiza CMS, wykonanie, aktywacja i wykonanie. Dodatkowo te etapy powiązane ze sobą algorytmem, który je kontroluje na każdym etapie, w razie błędu kieruje na przygotowaną ścieżkę. Dlatego praca nad aktualizacją zajęła nam dużo czasu, bo każdy etap był pisany biorąc pod uwagę setki nietypowych sytuacji, które mogą występować na stronie www.

Pierwszy etap wykonania teraz nie potrzebuje pracy z przeglądarką, dlatego działa nawet na 500 wątkach jednocześnie.

Jeśli list aktywacyjny nie przyszedł, teraz przeglądarka nie będzie go czekać, a zacznie pracę z kolejną stroną www a specjalny algorytm sprawdza pocztę "w chmurze"

pl1-change-cms-threads.png.e4b78ca887c8f

W ustawieniach teraz możecie osobno ustawiać ilość wątków przeglądarki oraz pierwszego bezprzeglądarkowego etapu.


Interfejs

585a3633522b9_2016-12-213.24.48.thumb.pn  585a361052330_2016-12-213.25.39.thumb.pn  585a36047bdca_2016-12-213.25.47.thumb.pn

585a3626cb2e9_2016-12-213.24.59.thumb.pn  585a361b7c827_2016-12-213.25.07.thumb.pn  585a35ff5efa6_2016-12-213.26.04.thumb.pn


Każda kluczowa zmiana potrzebowała także zmiany samej wizualnej otoczki programu.

5859948cb02c9_2016-12-2021.22.10.gif.ba3
Nowy status bar teraz w realnym czasie pokazuje co robi program, kolejki, sukcesy, inne. Zrobiliśmy nawet cztery typy wskaźników (do koloru, do wyboru). 

0pl-success-story.png.986e5d01e2b36e9d5a


Wskaźnik sukcesu. W tym wskaźniku wyświetlane są URL gdzie Xneolinks dodał link i sprawdził czy on naprawdę istnieje, jest dofollw i otwarty do indeksacji.

0pl-wait-mail-story2.png.60e9b48a2b565ad


Wskaźnik kolejki wykonania. W tym wskaźniku pokazuje się informacja o stronach, na których Xneolinks będzie działał w kolejnym etapie. W pierwszym etapie w tym wskaźniku pokazywane są ilości poprawnie zdefiniowane CMS. Na drugim etapie pokazywana jest informacja o ilości oczekujących listów na aktywację

 

585a3656a5141___21_12_16__3_00.png.87d18


Wskaźnik poczty. Ten wskaźnik jest dostępny na trzecim etapie wykonania i zamienia wskaźnik kolejki. W tym wskaźniku zawarta jest informacja o statusie wykonania URL, na których potrzebna jest aktywacja poczty. W wskaźniku także znajdzie się informacja o URL, z których nie przyszedł email.  

585a37862daeb___21_12_16__2_44.png.c181a


Wskaźnik nieudanych miejscówek. W tym wskaźniku zawarta jest informacja o stronach, gdzie Xneolinks nie mógł prawidłowo wykonać ustawionych celi. Dla waszej wygody te błędy będą także sortowane po typach. 

585a36563543f_2016-12-213.02.00.png.2d9a

Przesuwając wskaźnik myszki nad można zobaczyć dodatkowe informacje ze wskaźnika.  
Dodatkowo zrobiliśmy wskaźniki klikalne aby pokazać wam więcej informacji. Teraz w czasie wykonywania linkowania możecie w realnym czasie śledzić co dokładnie robi program. 


Logi makrosów

 • Korekcja w logach makrosów.
 • Teraz w logach widać informację o przejściu z kroku na krok, zapisuje się również informacja o wszystkich etapach wykonania makrosów. Dodano również informacje o czasie wykonania makrosów.


Nowe makrosy

 • Dodano makros >clear+attribute=%blank%, gdzie, po znaku "+", można określić żądany atrybut, klasę, ID, nazwę. Z tego makrosa, można wyczyścić lub wymienić zawartość strony. Analogicznie «unicaltext +». Ponadto, poprawiono pracę z tego typu makrosem.
 • Udoskonalono makros [Xelement = 1], gdzie 1 -  to numer elementu na stronie. Teraz makros jest kompatybilny ze wszystkimi obsługiwanymi makrosami w programie, na przykład, można kliknąć na linki, przechodząc do pierwszej strony, na przykład:
click=Edit[xelement=0]
 • Liczenie zaczyna się od zera.
 • Dodano wsparcie dla nowego makra> click-text = Rejestracja, makros pozwoli kliknąć na powyższy tekst, zmiennego rejestru. Jest to konieczne dla priorytetu „kliknij na tekst”.
 • Dodano wsparcie dla dwóch nowych makr prze-konwertować ciąg:
[% OnlyNumbers%], pozwala zarządzać numerami linii.
[% RemoveNumbers%], pozostawiając tylko liczby..
[% UpperText%],  tekst w górnym rejestrze.
[% LowerText%], sprawia, że ten tekst jest małymi literami.
[% ProperText%] sprawia, że dany tekst ma małe litery, a wszystkie propozycje zaczynać się wielką literą.
 • Teraz można usunąć informacje zapisane za pomocą makra> Save =% clear%.
 • Dodany makros pozwala na wyłączenie kroku uwierzytelniania >disable=%step3%. Makro to może być stosowane tylko w pierwszym i drugim etapie.
 • Dodano nowe makro> searchText = newsite.com, pozwalając, aby ustawić żądany tekst w piśmie do kroku 2.
 • Dodano nowe makro %mail-text%, zwraca tekst listu znalezionego.
 • Dodano nowe makro> click-link = newsite.com / index.php? Aktywne = [A-Z0-9] +, aby szukać pełnego odniesienia w piśmie w kroku 2.
 • Dodano nowe makro% new_pass%, upraszcza poszukiwania nowego hasła z listem w kroku 2. Przykład: newpass=Password: %new_pass%.
 • Dodano nowy makros >noclick=true.  Wylącza klik po linku w kroku2.
 • W związku ze zmianą logiki dodano nowy makros [%iframe%], dajcący możliwość wykonywania iframe w środku.
 • Dodano nowy makros >changestyle=[Section][display: block;], zmieniający styl elementów. Gdzie Section, to nazwa atrybutu a reszta to informacje, które wmontujemy w styl.
 • Dodano nowy makros >unicalcapatcha=true, przy pomocy, którego można tworzyć automatyczne wyszukiwania unikalnych captacha np. simpleCaptcha, recaptcha2, nucaptcha, slidercaptcha i innych. Przypominamy, że Java captcha Xneolinks rozwiązuje automatycznie ( simpleCaptcha, slidercaptcha). Recaptcha2 wcześniej w makrosach szukała się automatycznie, co powodowało wysyłanie recaptcha2 na serwis nawet wtedy gdy nie było to potrzebne. Teraz wykluczyliśmy takie działania. 
   

Zmiany w systemie makrosów

 • Usprawniono pracę makrosu >click-img.
 • Usprawniono pracę makrosu >click.
 • Teraz nie można dodać puste znaczenie przy pomocy makrosu >newpass.
 • Usprawniono pracę makrosu %oname%.
 • Teraz w ogóle nie będzie możliwości zapisania pustych znaczeń makrosów.
 • Dodano możliwość pracy z przekierowaniem przy zapisywaniu strony www.
 • Usprawniono pracę z makrosem [emulate].
 • W makrosie %question_end% wyłączono możliwość opracowywania REGexp.


Nowe CMS

 • Zwiększono skuteczność na Vbulletin CMS.
 • Zwiększono skuteczność na DotNetNuke CMS.
 • Zwiększono skuteczność na webSPELL.
 • Zwiększono skuteczność na PunBB.
 • Dodano CMS Osclass, na osnowie makrosa.
 • Dodano CMS Socialengine, na osnowie makrosa.
 • Dodano CMS ClanSphere, na osnowie makrosa.


Poczta

 • Usprawniono pracę z listami, w których są linki https.
 • Dodano nowe kodowania w algorytm email.

 

OCR

 • Dodano możliwość alternatywnego rozwiązywania recaptcha2 przez capmonster2.
 • Zmieniono format wysyłania URL i proxy na 2captcha.
 • Dodano podłączenie do captchasniper5 wykorzystując API de-captcher. Teraz ten program można integrowac z Xneolinksem.
 • Usprawniono wysyłanie tekstowych captchy na zewnętrzny OCR, jeśli tekst zawiera znaki specjalne.


Xneopars

585a3646af5ec_2016-12-213.08.58.png.1643

 • Teraz przy każdym nowym wykonaniu harwester sprawdza bazę danych.
 • Poprawiono opracowanie niektórych znaków w harwesterze.
 • Dostosowano harwester do zmian w wyszukiwarce  yandex.
 • Poprawiono opracowanie błędu proxy przy harwestowaniu.
 • Przy harwestowaniu baidu teraz automatycznie usuwane są kropki z niepełnych linków.
 • Dodano możliwość wyszukiwania captcha przy dodaniu nowych wyszukiwarek. 
 • Dodano możliwość wykorzystania do wyszukiwania poprzednio zebranych adresów.
 • Skorygowana praca harwestera z dużymi bazami danych. Poprawiono stabilność.
 • Dodano opcję automatycznego generowania raportów w czasie pracy raz w N minut.


Dodatek «Manager pytań i odpowiedzi»

 • Poprawiono stabilność.
 • Przy importowaniu danych teraz automatycznie są usuwane duplikaty. 


Dodatek «Detektor CMS»

585a364249198_2016-12-2103.12.24.gif.e09

 • Przepisano całkowicie algorytm teraz dodatek, jeśli nie ma potrzeby, nie testuje CMS przez przeglądarkę. Prędkość wzrosła w wiele razy. 
 • Wizualne zmiany w interfejsie.
 • Dodano możliwość wykonywania zapytań od razu po zakończeniu pracy.
 • Dodano możliwość pauzowania pracy.
 • Dodano wyszukiwarkę w spis CMS.


Dodatek «Manager CMS»

 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania.
 • Zmieniono logikę dodania makrosów pisanych pod konkretna stronę www a nie pod CMS. Dodano algorytm sprawdzający najczęściej występowne błędy w makrosach


Dodatek «Manager logów»

585a364ddb9c9_2016-12-2103.07.20.gif.a07

 • Poprawiono algorytm zbierania logów.
 • Dodano możliwość zapisywania ze stron graficznych captcha oraz bardzo ważna zmiana można zapisywać osobno strony, na których jest recaptcha2 i tekstowa captcha. Według, niektórych to bardziej wartościowe miejscówki. 

 

Dodatek «Addurl» (BETA)

585a3652558ed_2016-12-213.04.47.png.6900

Nowa logika. Dana wersja dodatku jest wersją BETA. Ukończono główny plan zadań, ale zrobiono jeszcze nie wszytko. W kolejnych wersja planujemy zrobić odrebną prace dodatku od logiki programu, co da możliwość pracy niezależnie od tego co robi aktualnie Xneolinks.


Inne zmiany

 • Skorygowano pracę czarnej listy.
 • Skorygowano pracę z wykluczeniami na stronach rejestracji i autoryzacji.
 • Skorygowano import wcześniej zarejestrowanego użytkownika jeśli jednocześnie włączono dwa konta w manager kont. 
 • W projektach dodano zapisywanie dodatkowych ustawień w datach urodzin. 
 • Całkowicie zmieniono kolejkę projektów, teraz to osobny dodatek.
 • Uskuteczniono algorytm zamykania wyskakujących okien w przeglądarkach. 

58599492ba682_2016-12-2020.45.13.gif.baa

 • Napisano nowy algorytm relinkowania bazy kiedy ustalamy liczbę nieudanych, kiedy to należy robić.
 • Dodano możliwość wyłączenia detekcji CMS przy wykonaniu.

58599494632a9_2016-12-2020.48.21.gif.131

 • Automatyczne usuwanie duplikatów, teraz rozdzielono na dwa tryby : «usuwanie duplikatów domen» i «usuwanie duplikatów URL».
 • Znacząco poprawiono skuteczność trybu pracy z poxy. Teraz przy sprawdzaniu proxy można zadać unikalny tekst szukany na stronie i po tym Xneolinks będzie definiować czy proxy jest dobre czy złe.

To jeszcze nie wszystko, spis wykonanej pracy jest o wiele większy od opisanego. Nasi programiści wykonali ponad 200 konkretnych zadań, potrzebując na to w sumie ponad 5000 godzin pracy. 

Administrator

box-pl.thumb.png.b016ea4201d53f3f01d5a9eMy dalej prowadzimy pracy na rozwojem już zaprezentowanych modułów i zwiększeniem stabilności całego kompleksu programowego. Wersja 4.3.1.1 to wersja przejściowa w która zawiera zmiany zgodnie z Waszymi zgłoszeniami i niektórymi propozycjami. Bardzo dziękuje za Wasze przykłady  miejsc gdzie skuteczność Xneolinks nie była zadowalająca co skutkowało zmianami w algorytmach CMS

Spis zmian dla wersji Xneolinks 4.3.1.3

 • Ulepszona algorytmu pocztowego

Spis zmian dla wersji Xneolinks 4.3.1.2

 • Poprawiono błąd testera proxy przy startem.
 • Usprawniono logikę pracy z OCR Captcha Breaker w nowej wersji programu.
 • Usprawniono logikę pracy z Communiware CMS
 • Poprawiono wyszukiwanie w ustawieniach bazy.

Spis zmian dla wersji Xneolinks 4.3.1.1

 • Zwiększono stabilność przeglądarki.
 • Usprawniono tworzenie profili w  Nuked-Clan CMS dodano opracowanie.
 • wyboru pola, dodano algorytm wykrycia limitu długości linków, dodano pracę z https.
 • Zmieniono algorytm Diskuz CMS, zaktualizowano sposób tworzenia tematów i logowania.
 • Zmieniono algorytm AVarcade CMS.
 • Usprawniono algorytm opracowania błędów proxy, algorytm niedostępności jednego z OCR.
 • Dodano recaptchav2 invisible w xevili capmonster2 API.
 • Usprawniono logikę pracy z MyBB CMS, dostosowano wypełnienie danych na etapie rejestracji do nowej wersji MyBB, usprawniono analizę email wysyłanych przez MyBB.
 • Usprawniono start przeglądarki w standard wersji.
 • Poprawiono komunikaty o maksymalnej ilości wątków w wersji standard.
 • Usparwniono makros  %elementafter;Haslo:%, zwiększono skuteczność wyszukiwania pola.
 • Dopracowano algorytm monitorujący dostępność miejsca wolnego na dysku systemowym.
 • Usprawniono import kont w dodatku, dodano nowe formaty danych.
Administrator

Wersja Xneolinks v4.0.7

Przedstawiamy Wam nową wersję Xneolinks 4.0.7. Ponad miesiąc pracy i ponad 100 punktów i zadań.


Zmiany w systemie matrosów

 • Dodano nowy markos %elementafter;% który pomaga znaleźć nazwie pola po określonym tekście. 
 • Dodano nowy makros %find-text;% który pomaga znaleźć konkretny tekst na stronie.
 • Dodano nowy makros %linksize=10%[http://sitaname.com][http://site.com] który daje możliwość ustawień po rozmiarze.
 • Dodano nowy makros [exception_for=site.ru] dający możliwosć ustawiać wyjątki.
 • Dodano nowy makros [if=HTML CODE OFF] który daje możliwość ustawiać wyjątki, makros wykonuje się wtedy kiedy na stronie jest konkretny tekst.
 • Dodano nowy makros  >newpass=%nick% password: ([A-Za-z0-9]+)  który daje możliwość ustawiać hasło w/d informacji którą znalazł w email.
 • Dodano nowy makros który daje możliwość ustawiać typ linków dla artykułów.
 • Dodano nowy makros który daje możliwość ustawiać długość generowanego hasła.
 • Dodano nowy makros  >typeimg={{image class="left" url="%link%"}} który daje możliwość ustawiać format obrazków.
 • Dodano nowy makros  %rand[x,n]% który generuje przypadkowe liczby od X do N.
 • Dodano nowy makros %randtext[{A|B|C|D|E|F|G}]% przypadkowy tekst w/d konstrukcji, podtrzymuje włożone konstrukcję.
 • Dodano nowy makros >click-href klikający w linki.
 • Dodano nowy makros %gender[man][woman]%  dający możliwość  wybierać znaczenia w/d płci.
 • Dodano nowy makros określający którą przeglądarkę wykorzystywać. Jeśli w sofcie wybrano inna przeglądarka makros wykonywać się nie będzie.

Zmiany w logicę

 • Zmieniono wyłączenie i wyłączenie bazowych CMS.
 • Korekcja CMS PHP Guestbook2.
 • Zwiększono skuteczność na całym CMS Joomla.
 • Zwiększono skuteczność na Xoops CMS szczgólnie na dodatku forum.
 • Zwiększono skuteczność na CMS DLE.
 • Dodano weryfikację długości linków teraz link może być nie dłużej jak 31 znaków, w innym przypadku jest możliwość stosować krótkie skracacze.

Główne zmiany

 • Dodano możliwość włącznie automatycznej aktualizacji Xneolinks ( na Wasza prośbę).
 • Poprawiono sposób zapisywania ustawień użytkownika do bazy.
 • Poprawiono API SpeedLinksAdd.
 • Poprawiono pracę z dynamicznymi proxy pobieranymi z API. 
 • Przy wykorzystaniu kolejki projektów teraz będą dostępne linki z panelu do raportów.
 • Zmieniono sposób liczenia "sukces" linków nie wliczając w nich noindex i inne "zabronione".
 • Wizualne zmiany.
 • Przy tworzeniu projektów do kolejki teraz będą wykorzystywane nazwy projektów CustomProject1, CustomProject2, CustomProject3.
 • Zmieniono okienko wyboru języka interfejsu ( wczesnej forma byla tylko w cyrylicę do wyboru języku).
 • Poprawiono prace z plikami w kodowaniu unicode.
 • Dodano nowe wyjątki które nie dają możliwość zamknąć soft w czasie pracy lub generowania raportów.
 • Poprawiono pracę z pocztą kiedy użytkownik wcisnął pause.
 • Poprawione rozwiązywanie audioRecaptcha przez Capmonster2.
 • Poprawiono bag kiedy soft nie można było ponownie uruchomić na tym samym projekcie kiedy w listach zawarty był wirus lub inny złośliwy kod.
 • Poprawiono na Wasze życzenie sposób opracowania krytycznej sytuacji z proxy, kiedy żadne proxy nie działa. 
 • Dodano oczyszczanie pola przy zmianie nowych CMSów.
 • Dodano 9 nowych CMS na osnowie otwartych makrosów yapgb, webSPELL, ZenPhoto, vlbook, 4 Visitors Book, Gbook MX, jimo blogs (comments), infoboard, phpWebSite, ImageAlbum.
 • Domyslnie niektóre CMS są wylączone, wlączyć ich można wykorzystując dodatek manager CMS.
 • Inne zmiany

Zmiany w harwesterze (XNEOPARS)

 • Zwiększono szybkość pracy z Yandex
 • Poprawiono prace z ask.
 • Poprawiono prace z seznam.
 • Poprawiono prace z lemoteur
 • Poprawiono prace z yahoo
 • Poprawiono prace z hotbot
 • Poprawiono prace z search.icq
 • Usunięto wyszukiwarkę mamma ( nieaktualna)
 • Poprawiono prace z  infospace
 • Poprawiono prace z с Youdao
 • Usunięto galaxy
 • Poprawiono suche.web
 • Poprawiono baidu
 • Poprawiono webcrawler
 • Poprawiono cluuz
 • Poprawiono millionshort
 • Poprawiono qwant
 • Poprawiono startupbin
 • Dodano dodatkowe ustawienia w  gigablast.
 • Poprawiono search
 • Usunięto wyszukiwarki z sytemu w związku z nieaktualnością ich harwestowania  net, carrot2, scour, polymeta
 • Poprawiono pracę anzwers
 • Poprawiono prace zoek
 • Poprawiono prace walla
 • Poprawiono prace goliat
 • Poprawiono prace centrum
 • Poprawiono prace  Atlascentrum
 • Poprawiono prace searchyam
 • Poprawiono prace sogou
 • Poprawiono prace fresheye
 • Poprawiono prace neti
 • Poprawiono prace fireball
 • Poprawiono prace  looksmar
 • Poprawiono prace
 • Poprawiono prace entireweb
 • Poprawiono zamkniecie softu przy generowaniu pustych raportów ( kiedy soft nic nie scharwestowal).
 • Poprawiono prace makrosu harwestera %rand(A...Z)%
 • Poprawiono zapisywania bazy kiedy Xneopras ma zablokowane wątki 
 • Zwiększono szybkość mieszania fotosów i słowników
 • Poprawiono suwania duplikatów na dużych listach

Manager indeksowania

 • Zmiany sprawdzania indeksacji w  yandexRU, yandexCOM, Yahoo.
 • Dodano podwójne zapisywanie tak aby na słabszych maszynach przy generowaniu raportów dane nie znikały.

Detektor CMS

 • Poprawiono stabilność
 • Dodano możliwość obsługi wyjątków

Manager pytań i odpowiedzi ( tekstowa captcha)

 • Usunięto automatyczne sortowanie na Waszą prośbę
 • Poprawiono szybsze generowanie bazy
 • Dodano opcje szybsze ustawienia OCR
 • Przywrócono systemy graficzny wystawiacz przy wysyłaniu pytań na OCR
 • Poprawiono minimalizowanie okienka
Administrator

Wersja Xneolinks 4.3.1.0

Changelog:

 • Zwiększono skuteczność.
 • Usprawniono wypełnienie profili Discuz CMS i Nuked-Clan CMS.
 • Usprawniono pracę z phocaguestbook w Joomla CMS.
 • Poprawiono rzadki błąd kiedy przy pierwszej aktywacji trzeba było robić restart Xneolinks.
 • Usprawniono wyszukiwanie projektów i inne wizualne zmiany.
 • Usprawniono algorytm wgrywania linków w "Menedżer linków".
 • Rozbudowano algorytm podłączeniu do serwera pocztowego w przypadku niestabilnego łącza i braku odpowiedzi serwera.
 • Poprawiono algorytm wznawiania wykonania poprawiono ponowne wyświetlenie danych o identyfikowanych CMS, indeksowanych linkach, inne.
 • W dodatku "Menedżer poczty" teraz listy sortowane są po dacie i najnowsze będą na górze tabelki.
 • Dodano nowy lepszy algorytm generowania kont email.
Administrator

Wersja Xneolinks 4.3.0.9

Changelog:

 • Zwiększono stabilność oprogramowania.
 • Zwiększono skuteczność na Drupal CMS.
 • Zwiększono skuteczność na Jforum CMS.
 • Zwiększono skuteczność na 4images CMS.
 • Zwiększono skuteczność wypełnienia profilu na Discuz CMS.
 • Wyłączono automatyczne otwieranie folderów z niepełnymi raportami.
 • Poprawiono rzadki przypadek kiedy dane poczty nie zapisywały się w raport końcowy.
 • Zmieniono algorytm postępowania kiedy serwer poczty nie odpowiada, teraz przy odmowie zmiany konta pocztowego projekt automatyczne staje na pauzę.

   5cee3d3fb3e8b_2019-05-2905.04.01.thumb.g   0_remove_filters_PL.thumb.png.e7615b46c4

 • Ulepszono sortowanie bazy. Dodano bazowe filtry. Przy pomocy których można usuwać z bazy automatycznie domeny .pl/.ru dowolne inne.
 • Dodano zakaz zmiany przeglądarki w trakcie linkowania.
 • Teraz w projekcie można zapisać ścieżkę do avatarów.
 • Zwiększono rozmiar okna z listą projektów.
 • Usprawniono algorytm opracowania RecaptchaV2 w szczególności Invisible wersja. Dodano nowe algorytmy w logikę makrosów.
 • Usprawniono prace z makrosami [xelement], [%iframe%], [if=].
 • Dodano bardziej rozbudowany algorytm sprawdzania zakazów robots.txt.
Administrator

Wersja Xneolinks 4.3.0.8

Spis zmian

Dodano możliwość pracy z nowymi wersjami przeglądarki. Teraz możesz wybierać optymalną do swoich zapotrzebowań wersję.

 • Default ( przeglądarka domyślna która jest w ustawieniach Xneolinks).
 • Chrome 21. Zaktualizowana wersja zawiera wiele poprawek, nowych opcji co zwiększa stabilność i skuteczność.

5caa5053890f9_2019-04-0714.06.49.gif.894  

 • Chrome 67 Beta ( nowoczesna wersja przeglądarki zawiera lepsza pracę z javascript, graficzną wizualizację procesów ( ta wersja była na szkoleniu). Wybierając ten typ każdy użytkownik będzie mógł mieć podgląd na czynności które wykonuje Xneolinks na stronie www. Ale należy pamiętać ta wersja to wersja BETA może zawierać nie wykryty w czasie alfa testów błędy. Wykorzystanie tej wersji przeglądarki nie jest obowiązkowe. Można dalej działać na domyślnej przeglądarce.

5caa4fc98900a_2019-04-0717.41.52.thumb.g

[!] Bardzo ważne dla nowej wersji Xneolinks należy zaktualizować pakiet "Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015", wszystkie kolejne wersje Xneolinks będą domyślnie wymagać tą bibliotekę.

5caa4fc8aa3f1_2019-04-0717.46.46.thumb.g

 • Dodano możliwość wyszukiwania w projektach. Teraz łatwiej znaleźć potrzebny projekt.
 • Dodano testowanie poprawności projektów w harwesterze.
 • Poprawiono sprawdzenie stan konta przy pracy na API Xevil i Capmosnter we wszystkich dodatkach.
 • Poprawiono identyfikację Joomja w najnowszych wersjach.
 • Исправлена логика работы с ExBB CMS.
 • Zwiększono skuteczność a algorytmie CMS.
 • Zwiększono skuteczność a algorytmie CMS ExBB.
 • Poprawiono wizualizację skuteczności przy ponownym uruchomieniu.
 • Poprawiono licznik czasu linkowania.
 • Poprawiono algorytm importu danych w dodatku "Menedżer profili".
 • Poprawiono wizualny prekos tabelki w HTML wersji raportu.

5caa4ff67958d_xneolinksmailgeneratinggma

 • Dodano nowy algorytm generowania adresów email.
 • Teraz liczba zainteresowań dodanych do opisów profili jest zapisywana w plikach projektów.
 • Poprawiono algorytm importu danych w dodatku "Menedżer profili".
 • Zmiany w logice wyjątków CMS.
 • Zmieniono ustawienia domyślne Xneolinks na bardzie odpowiednie.
 • Zmieniono algorytm zapisywania nofollow/dofollow linków w raportach.
 • Poprawiono logikę automatycznego generowania linków w dodatku Linki Dizajner
 • Dodano automatyczne zamykania procesów przeglądarki przy wyłączeniu.
 • Poprawiono bląd z podwójnym otwarcie folderów z raportem.
 • Teraz w plikach projektów zapisywane są dane o typach publikowanych treści (komentarze, tematy, inne).
 • Poprawiono zapisywanie .txt raportów na niektórych wersjach Windows.
 • Dodano nowe algorytmy w post/get zapytaniach.
 • Poprawiono stabilność Xneolinks, dodano graficzne zmiany.
Administrator

Wersja Xneolinks 4.3.0.7

Changelog:

 • Dodano nowy cms phpBook SmartISoft.
 • Usprawniono wyszukwianie tesktowych captcha w DLE CMS.
 • Poprawniono algorytm pracy z DotNetNuke CMS.
 • Poprawiono system rejestracji email Yandex, mail.bg.
 • Zaktualizowano bazę user-agent.
 • Dodano nową wersję Chrome. Teraz przeglądarka w wersji BETA wykorzystywana do wykonywania makrosów i rejestracji email.
 • Dodano autoryzację po email w Bitrix CMS.
 • Usprawniono tryb "odpowiedzi w tematach" dla Bitrix CMS.
 • Dodano nowy makros %or%, który daje możliwość wyszukwiania 2 i więcej elemntów na stronie www naprzykład [if=password%or%user_name].
 • Dodano dwa nowe makrosy [ifregexp=text] и [ifnotregexp=text].
 • Poprawiono algorytm sparwdzający indeksowanie w Yandex.
 • Poprawiono algrorytm pracy z Yahoo w XneolinksParser, "Czeker indeksowania".

 

Administrator

Wersja Xneolinks 4.3.0.6

Changelog:

 • Usprawniono pracę algorytmów odpowiadających za phpbb2, php-fusion.
 • Dodano opracowywanie nowej captcha w SMF forum CMS.
 • Dodano nowe funkcję w algorytm My-forum CMS.
 • Usprawniono algorytm automatycznego (bez innych softów czy serwisów) rozwiązywania matematycznych captcha i captcha tektowych.
 • Usprawniono pracę z pocztą w środku makrosów.
 • Usprawniono algorytm wyszukiwania fragmentów tekstów jeśli postujemy bez linków.
 • Dodano możliwość pracy z danymi bez linków w makrosach.
 • Usprawniono algorytm wyszukiwania na stronach Key-captcha.
 • Dostosowano do zmian algorytm wyszukiwania "niewidocznej" Recaptcha2.
 • Usprawniono logikę pracy z PB3, IPB4 CMS.
 • Poprawiono makros «>findfields=true».
Administrator

Wersja Xneolinks 4.3.0.4 i 4.3.0.5

Changelog

 • Usprawniono opracowanie błędów w MyBB CMS ( banowanie IP, banowanie poczty).
 • Usprawniono algorytm PHPBB2 CMS.
 • Przed ponownym linkowaniem dodano test ocr.
 • Usprawniono dodatek 'Linki dyzajner".
 • Pracy nad stabilnością.
 • Wizualne zmiany.
 • Poprawiono integrację z najnowszą wersja Telegram.
 • Poprawiono logi "nieudanych" w formacie .txt.
 • Usprawniono analizowanie wolnego miejsca na HDD i SSD.
 • Dodano nowe dane domyślne, teraz zapisywanie tekstowych captcha będzie bez okna dialogowego.
 • Poprawiono makros %httphomelink%, teraz makros pracuje z certyfikatami https.
 • Poprawiono logikę makrosa [if=text].
 • Teraz po APO capmonster można można pracować i bezpośrednio z Xevil.
 • Poprawiono błąd który przy szybkim kopiowaniu dużej ilości danych mógł zamykać okno programu.
 • Usprawniono algorytm testowania linków na nofollow i blokowanie w robots.txt
 • Usprawniono logikę testowania CMS.
Administrator

Wersja Xneolinks 4.3.0.2 i 4.3.0.3

box-pl.thumb.png.b016ea4201d53f3f01d5a9eImportant note: translate will be later. In progress.

- - -

Мы продолжаем совершенствовать XNEOLINKS, встречайте обновление v4.3.0.2.

Changelog

 • Улучшена логика работы с MyBB CMS.
 • Улучшена логика работы с Bitrix CMS.
 • Улучшено сохранение профилей в IPBv2 CMS.
 • Улучшена логика работы с POST/GET запросами. Добавлено автоматическое решение новых Javascript защит, c присваивание cookies.
 • Теперь во время выполнения программа проверяет наличие свободного места на системном диске, и в случае, если свободного места < 200 мб, работа будет приостановлена.
 • Исправлено сохранение названий проектов, при работе с очередями.
 • Синхронизирована логика очередей из главного меню и утилиты «менеджер проектов».
 • Теперь при добавление новых проектов в очередь, не обновляется время у уже добавленных проектов, в случае, если у них была указана дата задним числом.

5c179872467dd_2018-12-1712.16.11.thumb.g

 • Добавлена возможность быстрого включения режимов: «выполнение от существующего аккаунта», «режим комментирования», «режим создания тем», а так же быстрое добавление новой CMS из главного меню. Для открытия меню, нажмите правой кнопкой мыши в нижем разделе главного меню, как это показано на изображение выше.
 • Скорректирована работа макроса %mail-link%, в случае, если на шаге 2 одновременно используется клик по ссылке и получение пароля.
 • Повышена стабильность программы.
 • Исправлена работа макроса >errors на этапе авторизации (@step3).
 • Улучшено распознавание RecaptchaV2, обновлён алгоритм поиска sitkey, callback функций. Теперь в случае ошибки о неверном ключе, блокировке по IP или невозможности найти sitekey, задание не будет направлено в OCR сервис.
 • При добавление своих ссылок через кнопки, теперь используется указанный пользователям протокол (HTTP/HTTPS).
 • Добавлена поддержка HTTPS протокола, при подключения к программам OCR.
 • В API capmonster2 добавлена возможность тонкой настройки ожидания ответа, по аналогии, как это реализовано в antigate и rucaptcha (2captcha).
 • Улучшен алгоритм ручного ввода капч.
 • Улучшен алгоритм удаления нерабочих прокси из списка.
 • Обновлён xneoupdater.exe.
 • Улучшен импорт HTML отчётов в утилите «Менеджер аккаунтов».
 • Добавлена поддержка импорта аккаунтов из текстового файла, в формате: «URL;LOGIN;PASSWORD» в утилите «Менеджер аккаунтов».
 • Теперь из контекстного меню (из индикаторах), нельзя добавить дублирующие данные в утилиту «менеджер аккаунтов».

0_xneo_check_only_200_answer_PL.thumb.pn

 • Добавлена возможность проверять сайты на успешный ответ (код 200), в утилите «Чекер CMS».
 • Исправлена редкая ситуация, когда в случае потери соединения с почтой, программа не могла осуществить повторное соединение.
 • Исправлена работа опции «не сохранять ссылки с запретами в основной отчёт».
 • Изменено значение по умолчанию в поле «Страна».
 • Улучшена логика обработки данных в утилите «Конструктор ссылок».
 • Повышена стабильность программы.
 • Другие, менее значительные улучшения.
Administrator

Wersja Xneolinks 4.3.0.1

box-pl.thumb.png.b016ea4201d53f3f01d5a9eChangelog:

 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w DedeCMS cms.
 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Geeklog cms.
 • Zwiększono skuteczność wymuszenia lokalizacji Polska i inne kraje w MyBB CMS.
 • Zwiększono skuteczność wyszukiwania sposobów aktywacji w MyBB CMS.
 • Dodano możliwość pracy TLS v3.
 • Zwiększono skuteczność pracy z Bitrix CMS.
 • Dodano nowy makros «>save=%remove%» który daje możliwość zerować danne o stronie bez poszukiwania linków.
 • W systemie makrosów zmieniono algorytm pracy z pocztą teraz niema ograniczeń po ilości kroków typu «>click», «>click-link», «>newpass». Teraz można w tym samym czasie klikać w link i otrzymywać hasło, inne.
 • Poprawiono makros «>disable=%step3%».
 • Teraz dane ładowane przy pomocy «>variable», «>useragent» prawidłowo migrują się w trzeci etam.
 • Poprawiono makros %new_pass%.
 • Zwiększono skuteczność lokalizowania i rozwiązywania Recaptcha2.
 • Dodano możliwość kopiowania ręcznego pytań z okna dialogu.
 • Poprawiono prace html tagów przy imporcie kont w dodatku "Menedżer Kont".
 • Zmieniono algorytm pracy z Capmosnter2
 • Dodano algorytm pracy po API Capmonster2 w przypadku Recaptcha2
 • Inne ważne zmiany.
Administrator

Wersja Xneolinks 4.3.0.0

box-pl.thumb.png.b016ea4201d53f3f01d5a9e Wiemy, że tą aktualizacja wyszła nie co później oczekiwanych terminów ale musieliśmy połączyć owoce pracy koderów zajmujących się osobnymi modulami i zoptymalizować ich pracę. Również ta wersja została przygotowana pod nowe paczki TrustLinks aktualizacja których już niebawem. Owocem tych prac jest duża poprawa skuteczności na osobnych CMsach'

Druga ważna rzecz która zajęła większość czasu to zwiększenie skuteczność przy analizowaniu "nieudanych" przy testowaniu nowej darmowej listy. Ręcznie przeanalizowaliśmy dziesiątki tysięcy URL myślimy, że liczna ilość aktywnych użytkowników programu to oceni.

Zmiany w logice pracy z CMS

 • Poprawiliśmy automatyczną analizę w Bitrix CMS.
 • Poprawiono algorytm wyszukiwania zamieszczonych linków w Bitrix CMS.
 • Poprawiono automatyczne generowanie bbcode w Bitrix CMS.
 • Zaktualizowano algorytm definiowania błędów ( ban po IP, ban poczty, inne) w Bitrix CMS.
 • Zaktualizowano i poprawiono algorytm pracy z Kunena w Joomla cms.
 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność z jambook w Joomla cms.
 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Nuked-klaN CMS.
 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Jforum CMS, dodano pracę z https.
 • Zwiększono skuteczność wykrycia i wyszukiwania tekstowych captcha w  phpbb2 и phpbb3 cms.
 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Livestreet cms.
 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w IPB3 i IPB4 cms.
 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w FluxBB i PunBB cms.
 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w wordpress cms.
 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w php-fusion cms.
 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w php-nuke cms.
 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Sad Raven Guestbook.
 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w ngbook.
 • Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w WebCodePortalSystem.

OCR

 • Poprawiono definiowanie "niewidocznej Recaptcha2", poprawiono wyszukiwanie call-back funkcji przy rozwiązywaniu "niewidocznej" Recaptcha2.
 • Optymalizowano pracę z logiką OCRów.

System makrosów

 • Zoptymalizowaliśmy logikę makrosów w odrębnych sytuacjach w razy zmniejszyliśmy obciążenia sytemu i zwiększyliśmy szybkość pracy makrosu.
 • Poprawiono start makrosów w Xneolinks Standard.
 • Zaktualizowani makrosów zapisujący udane zamieszczenie linków.
 • Poprawiono makros  [exception_for=http://sitename.com].
 • Zoptymalizowano algorytm pracy z pocztą.
 • Dodano możliwość pracy z makrosem [xelement=1], przy wyszukiwaniu linku aktywacyjnego, wyszukiwania hasła wysłanego na email.
 • Teraz jeśli Xneolinks nie znajdzie w listach linku aktywacyjnego lub loginu i hasła to pracę wątku będzie zakończona, wcześniej algorytm dalej próbował kontynuować.
 • Poprawiono algorytm generujący loginy i hasła (>loginsize, >login, >typepass, >pass).
 • Dodano logi dla makrosów >scroll, >changeavatar.
 • Poprawiono makros >typetext, przy wypełnieniu pola "input".
 • Dodano nowy makros %br% przenoszący tekst w nową linike.
 • Poprawiono makros >findfields=true.
 • Poprawiono makros: [if][%variable1%][=][%blank%].
 • Dodano logi dla skomplikowanych captcha Recaptcha, key-captcha.
 • Teraz w logi zapisywano informacje o user-agent i proxy.

Menedżer profili

 • Poprawiono import raportów ze starszych wersji Xneolinks.
 • Poprawiono wyseparowanie html kodów przy iporcie.
 • Inne zmiany poprawiające stabilność i skuteczność.

Menedżer Poczty

 • Teraz listy będą wyświetlać się "jak jest" bez wycinania HTML kodu, to poprawia wyszukiwanie potrzebnej informacji, administratorzy miejscówek obecnie coraz częsściej chowają potrzebą informację w kodzie z pozoru "kosmetycznym".

Zmiany w harwesterze "XneoPars"

 • Aktualizacja algo harwestowania Google.
 • Aktualizacja algo harwestowania Bing.
 • Aktualizacja algo harwestowania Yandex.
 • Aktualizacja algo harwestowania Yahoo.

Inne

 • Poprawiono ogólną stabilność oprogramowania..
 • Poprawiono algorytm testowania proxy.
 • Poprawiono wizualizację  w raportach informacji o zablokowaniu indeksacji profilu (noindex, nofollow, robots.txt).
 • Poprawiono sortowanie w raportach HTML po typach linków.
 • Zaktualizowano zapisywanie czasu rozwiązywania captcha w dodatku "menedżer logów".
 • Zaktualizowano post-get zapytania tam gdzie jest to możliwe.
 • Ogólna optymalizacja algorytmu pocztowego.
 • Inne mniej znaczące zmiany.
Administrator

Wersja Xneolinks 4.2.9.9

box-pl.thumb.png.b016ea4201d53f3f01d5a9eZmiany w logice pracy z CMS

 • Zwiększono skuteczność na Bitrix CMS.
 • Zwiększono skuteczność na PHP-Fusion CMS.
 • Zwiększono skuteczność na Joomla CMS.
 • Zwiększono skuteczność na DLE CMS.
 • Poprawiono włącznie i wyłącznie wbudowanych CMS.

Ogólne zmiany

 • Dodano algorytm automatycznie włączający pause kiedy żaden z OCR nie działa. W razie takiego błędu wyskakuje okienko informacyjne proponujące zmienić ustawienia lub spróbować jeszcze raz.
 • Poprawiono stabilność pracy XneoPars.
 • Wizualne zmiany.

5b6bab791a431___09_08_18__5_40.thumb.png

 • Dodano opcje sortowania raportów komentarz/artykuł/profil.

Zmiany w itegracji z Telegram

 • Przy wykonaniu komendzy/status na 2 etapie soft teraz informuje ile listów otrzymał.
Administrator

Wersja Xneolinks 4.2.9.8

Dokonaliśmy dużych zmian w logicę oprogramowania, te zmiany mają pozytywnie wplynąc na skuteczność. Więcej informacji zamieszczono na zamkniętym forum: http://xneolinks.com/forums/topic/17-изменения-xneolinks-планы/?do=findComment&comment=14967

Zmiany w logice pracy z CMS

 • Zwiększono skuteczność na PHP-FOX CMS
 • Zwiększono skuteczność na PHP-NUKE CMS.
 • Zwiększono skuteczność na phpGB.
 • Zwiększono skuteczność na PHP-Fusion CMS.
 • Zwiększono skuteczność na SLAED CMS.
 • Zwiększono skuteczność na Nuked-Klan. CMS.
 • Zwiększono skuteczność na Seditio CMS.
 • Zwiększono skuteczność na Bitrix CMS.

0preview.thumb.png.a53c542833b20238fea1a

 • Dodano nowy cms NodeBB CMS. Automatyzacja na osnowie makrosów.

Ogólne zmiany

  5b679401a875f___06_08_18__2_41.thumb.png

  • Dodano możliwość wyboru czy soft ma automatycznie otwierać raport.
  • Poprawiono catchall.

   5b6794071ca54_2018-08-062.50.34.png.6464

  • Zwiększono skuteczność rozwiązywania key-captcha.
  • Poprawiono automatyczne usuwanie kont email.
  • Poprawiono import raportów w menedżer kont.
  • Zwiększono skuteczność logiki pracy z nieznanymi email.
  • Zwiększono skuteczność automatycznego wyplenienia danych przy kontach "kobiecych".
  • Aktualizacja useragent dla przeglądarki.

  Zmiany w makrosach

  • Poprawiono pracę makrosów removeREGEXP, upperText, lowerText i innych przy zapisywaniu sukcesów.
  • Dodano logowanie makrosów upperText, lowerText, %find-body;text% i innych.
  • Poprawiono generowanie logów kodowanych makrosów.
  • Poprawiono makros [%removeNumbers%].
  • Dodadno makros >rd (Remove atrribute «disabled»).Makros może usuwać atrybut «disabled» w przyciskach po name ID lub class.
  • Teraz w makrosach >editor można wykorzytywać [xelement=1].
  • Dodano makros >newnick zmieniający w trakcie login.
  • Dodano możliwość w makrosach globalnie wylączać javascript, css, images przy pomocy makrosów >javascript=false, >css=false, >images=false, w startowych danych (@start variable).
  • Dodano nowy makros >captcha_language którym możemy wskazywać języch captcha dla serwisu 2captcha. Pelna lista języków dostępna na stronie https://rucaptcha.com/api-rucaptcha#language. Na przykład jeśli captcha w cyrylicę w startowych danych wskazując >captcha_language=ru można wymysić wysylanie takiej captcha rosyjkojężycznym pracownikom. Captcha Chińska Капча на китайском: >captcha_language=zh i tak dalej.
  • Teraz makrosy [%onlyNumbers%], [%upperText%], [%lowerText%], [%properText%], [%removeNumbers%] nie dotyczą zapisywanej informacji.
  Administrator

  Wersja Xneolinks 4.2.9.7

  Dodano 2 nowe algorytmy pracy CMS:

  • Lokomedia (Lokomedia Komentarze);
  • Plone (Plone Profilowanie);

  Zwiększono skuteczność na CMS:

  • Slaed CMS;
  • Bitrix CMS;
  • ExBB;

  Dodano współpracę z hostingami teksów:

  • textuploader.com;
  • freetexthost.com;
  • pasted.co;
  • wepaste.com;
  • kl1p.com;
  • pastebin.com;
  • friendpaste.com;
  • textsave.de;
  • textsnip.com;

  Automatyzacja na osnowie makrosów.

  Inne zmiany

  5b5343b61d071___21_07_18__17_28.png.ffa5

  • Wznowiono opracowanie KeyCaptcha.
  • Dodano możłiwosć pisania caps-lockim w parametrach pcozty (wczęśniej należało to pisać tylko małymi literami):
  mailname@host.com:password;imap.host.com;993;IMAP;1
  • Poprawiono import HTML raportów między wcześniejszymi wersjami.
  • Dodano sprawdzanie parametru %options%, przy wyłączeniu sparwdzania CMS. Teraz jeśli zapomnieliście dodać parametry program o tym poinformuje.

  5b535c7fd8bd7___21_07_18__17_14.thumb.pn

  • D dodatku Linki Dizajner można generować i BBcode.
  • Inna graficzne zmiany.
  Administrator

  Wersja Xneolinks 4.2.9.5

  Changelog:

  • Poprawiona logika wyszukiwania strony rejestracji w nowej wersji Jooomla.
  • Usprawniono wyszukiwanie stron rejestracji i autoryzacji w Bitrix CMS.
  • Usprawniono logikę pracy z Bitrix CMS.
  • Zwiększono skuteczność pracy z modulem Kunena Joomla CMS.

  5b3d36fb78778___03_07_18__21_05.thumb.pn

  • Poprawiono wizualizację raportów HTML v2.

  5b3d36dfc644b___04_07_18__22_31.thumb.pn

  • Teraz można minimalizować czas oczekiwania na odpowiedź OCR antigate i 2captcha nawet do 0,1 sek.
  • Fix fyskakujących okienek zamykanych okien przeglądarki xneobrowser.exe.
  Administrator

  Wersja Xneolinks 4.2.9.4

  Changelog:

  • Usprawniono i uskuteczniono logikę pracy z CMS:
   • Joomla CMS;
   • MyBB CMS;
   • PHP-fusion;
   • PHP-NUKE;
   • PHPbb3;
   • Vbulletin;
  • Dodano inne wizualne zmiany w raportach HTMLv2.
  • Dodano wizualizację linków https w raportach wczęsniej wszystkie linki wyświtlaly się jako http.
  • Poprawiono przeksztalcenia linków Punycode w dodatku "Konstruktor linków".
  • W wyswietlacz nieudanych dodano info o obecności logów.
  • Usprawniono wyświetlenie hanych o kontach w menedżer projektów.
  • Fix błędów w logice przy analizowaniu poczty.
  • Teraz opcja "Automatycznie zamykać wyskakujące okienka" dotyczy tylkookien przeglądarki. 
  Administrator

  Wersja Xneolinks 4.2.9.2

   Changelog

   • Zwiększono stabilność oprogramowania przy opracowaniu błędów.
   • Optymalizowano wiele CMS.
   • Zoptymalizowano wyszukiwanie listów do aktywacji konta.
   • Poprawiono wgrywanie URL z www i bez www w dodatku "Menedżer kont".
   • Dodno możliwość importu danych wprost w  Menedżer kont z indykaora wykonania.
   • Poprawiono skuteczność autodetekcji CMS Zenfolio.
   • Zaktualizowanio wyszukiwanie stron rejestracji w najnowsze wersji Joomla CMS.
   • Poprawione kopiowanie danych z indykatorów.
   • Teraz w indykatorach zawarta również informacja z HTML logiem dodano możliwość otwierania go.
   • Zmiany w interface.

   5b1b1845c58ba___09_06_18__2_49.png.cb685

   • Dodano opracowanie "niewidocznej Recaptcha2" przez OCR i wywolanie callback funkcji po wykonaniu
   • Dodano opracowanie makrosa >recaptcha2callback dla automatycznego wysyłania niewidocznej Recaptcha2 na OCR

   5b1b1848a4175___09_06_18__2_56.thumb.png

   • Dodano proxy dla integracji z Telegram.


     

    Administrator

    Wersja Xneolinks 4.2.9.1

    Changelog:

    • Zaktualizowano algorytm cms phpBB2 i phpBB3 cms.
    • Zaktualizowano algorytm cms SMF cms.
    • Zaktualizowano algorytm cms Xpresseиngine cms.
    • Zwiększono skuteczność algorytmy pracy z CloudFlare. Zwiększono prędkość opracowania zapytań.
    • Dodano możliwość wstawiania filmów z YouTube jednym kliknięciem myszki.
    • Ulepszono HTMLv2 raport, dodano nowe wizualne części.
    • Poprawiono zapisywanie tymczasowych raportów.
    • Poprawiono stabilność oprogramowania po ostatniej dużej aktualizacji Windows.
    • Poprawiono zamykające się okno przy auto-aktualizacji.
    • Poprawiono stabilność przy ponownym uruchomieniu.
    • Zmieniono na prośbę uzytkowników algorytm testowania proxy. Poprawiono rzadko występujący problem z proxy bez autoryzacji.
    • Poprawiono testowanie proxy w dodatku "Menedżer profili".
    • Dodano nowe wykluczenia w harwesterze "Xneopras".
    • Poprawiono import pytań i odpowiedzi w bazę.
    • Poprawiono precyzję w identyfikowaniu nieudanych miejscówek w raportach.
    Administrator

    Wersja Xneolinks 4.2.9.0

    Zmiany w logice pracy z CMSami

    • Zaktualizowano algorytm cms Diskuz. Zwiększono skuteczność z tymi stronami gdzie obowiązkowa aktywacja przy pomocy poczty. Poprawiono algorytm wyszukiwania i wypelniania profili.
    • Dodano nowe footprinty identywikujące cms e107.
    • Zaktualizowano algorytm cms FluxBB i PunBB. Dodano obejscie nowych zabezpieczeń niwelujących automatyczną rejestracje.
    • Zwiększono skuteczność automatycznego rozwiązywania matematycznych captcha.
    • Dodano nowy cms qhub CMS.
    • Dodano nowy cms JMY CMS.

    Zmiany w makrosach

    • Dodano opracowanie makrosów dla sterowania danymi w kroku nr2 sparwdzania poczty. Na przykład teraz możesz wykorzystać makrosy [%remove=text%], [%change=text;change2=text2%], [%removeNumbers%] i inne aby opracowywać dane z poczty.
    • Dodano opracowanie makrosa «>waitpage=true» który daje możliwość oczekiwać na stronie na przykład wykonania javascript kodu.
    • Dodano nowy tym makrosu «>js» który daje możliwość wykonywać dowolny javascript na stronie, na przykład wykonać call-back funkcję można tak:
    >js=javascript:NewCallbackFunction();


    Inne zmiany

    • Poświęcono dużo czasu dopracowania algorytmów identyfikujących CMS, dodano opracowanie różnych wariantów javascript zabezpieczeń, cookie, dodano opracowanie przekierowań w meta i parę javascript przekierowań.

    cloudfire_protection.png.c52909455945d79  cloudfire_protection2.thumb.png.85a05295

     

    • Dodano obejście CloudFire zabezpieczenie zarówno dla post/get zapytań przy analizie CMS, przy sprawdzaniu obecności linku na stronie
    • tak i przy pracy już z prżeglądarką. Algorytm autorski.
    • Dodano nowe formaty rejestracji na CMS Joomla.
    • Usprawniono generowanie HTML/2 raportów.

    check_proxy_pl.thumb.png.96d480252acfc5d

    • W systemie pracuz proxy dodano możliwość spawdzenia proxy bez wyknania linkowania.
    • Dodano graficzne zmiany w interfejs.
    • Dodano zabezpieczenie przed utratą danych w dodaku "Menedżer pytań i odpowiedzi". Teraz po zamknięciu dodatku będzie również pytanie, o zapisanie danych.
    • Przyspieszono import danych z menedżera kont w trybie pracy "od wczęsniej zarejestrowaniego".
    • Dodano automatyczne usuwanie duplikatów w "Menedżer kont".
    • Dodano możliwość hurtowego importu proxy do kont w dodatku "Menedżer kont".

    manager_task_p.thumb.png.61c09079a5ba801

    • W dodatku "Menedżer zadań" dodano możliwość wybierać projekt z kontami dla każdego osobnego zadania".
    • Zwiększono stabilność CMS detektora.
    • Zwiększono stabilność przy pracy z pocztą.
    • Ulepszono podgląd artykułów . Dodano wizualne zmiany.
    • Poprawiono zapisywanie raportów w chmury, w języku Polskim.
    • Ulepszono algorytm sprawdzenia dostępnści poczty.
    • Zmieniono algorytm sprawdzenia SSL certyfikatu poczty.
    • Inne większe i mniejsze zmiany.
    Administrator

    Wersja Xneolinks 4.2.8.8

    box-pl.thumb.png.b016ea4201d53f3f01d5a9ePrzedstawiamy Wam dlugooczekiwaną nową wersję Xneolinks 4.2.8.8 ponad trzy mięsiecy  pracy naszych koderów zaowocowały dużymi zmianami w oprogramowaniu

    1. Ta wersja jest przetłumaczona na język angielski.
    2. Bardzo ważna zmiana ta wersja posiada integrację z aplikacją Telegram dzięki temu możecie kontrolować pracę Xneolinks zdalnie z telefonu bez logowania się na serwer. Istnieje możliwosc automatycznego wysylanie raprtów na dysk online i inne pzrelmowe funkcje. Zaden soft seo nie ma takich rozwiązań!
    3. Bardzo dużo czasu poświecono dopracowaniu algorytmu poczty, dodano nowe kodowania, nowe typy email, obsługa email z nowych CMS, zmiejszono obciążenie CPU.

    Te i wiele innych zmian które nie są opisane w tym artykule już czekają na Was.

     


    Spis zmian

    # Nowe CMS nowa ogika Tak jak i w popzrednich dużych aktualizacjach zbilismy przegląd dotychczasowych i dodalismy nowe CMS

    • Poprawiono algorytmy wyszukiwania tekstowych captcha w vbulletin i phpBB2 cms.
    • Usprawniono automatyczne wyszukiwanie form rejestracji w Diskuz i Joomla.
    • Dodano CMS IPB3 i IPB4 (na osnowie makrosa).

    # Integracja z Telegram changelog_telegram_API1_PL.thumb.png.184

    Teraz możecie otrzymywać komunikaty Xneolinks wprost na telefon.

    changelog_telegram4_ENG.thumb.png.243d71

    W każdym momencie możecie sparwdzić status wykonywania oraz wystartować konkretny projekt. .Po zakonczeniu wykonania otrzymacie komunikaty i danne:

    • Ile sukcesów a ile nieudanych.
    • Ile czasu trwalo linkwoanie.

    Jeśli wlączycie obslugę dysków zewnetrznych (mega.nz lub yandex disk) do po wykonaniu xneolinks zapisze raport a Wy otrzymacie link do raportu dostępnego online.

    Spis komend dostępnych w bocie Telegram:

    • /help - Otrzymujesz spis wszystkich komend.
    • /run - Zaladowuje projekt oraz wysyła go na wykonanie.
    • /projects - Spis wszystkich dostępnych projektów.
    • /pause - Stawi linkowanie na pause.
    • /resume - Wznowienie linkwoania.
    • /stop - Zatrzymuje wykonanie linkwoania.
    • /status - Otrzymuje status linkwoania.
    • /unsuccess - Informacja o sukcesach.

    changelog_telegram_API_PL.thumb.png.a9b0

    Jak wlączyć integracje z Telegram opowiadamy? Krótko mówiąc instalujemy Telegram dodajemy w kontakty @BotFather i napiszcie mu /newbot Nazwa_waszego_bota.Jesli wszytko zrobiono prawidlowo zostanie utworzony bot i dostaniecie klucz który należy wpsiać w ustawieniach.
    # Nowa logika pracy z email

    • Poprawiono pracę z pocztą, zwiększono prędkosć, zmniejszono obciążenie CPU.
    • Dodano opcje zmiany poczty w trakcie linkwoania.
    • Teraz Xneolinks szuka info po wszystkich listach a  nie pierwsze zgodnie z kluczem.
    • W listach teraz laduje się i email nadawcy.

    changelog_mail_manager_PL.thumb.png.12be

    • Zmiany i optymalizacja w dodatku Menedżer poczty.

    # Nowy, zmieniony Menedżer kont

     Teraz w menedżer kont można wiele rzeczy przypisaywać do osobnego konta napzykład proxy, można pracować z konkretnym kontem w konkretnym projekcie przez konkretne proxy, można teraz szybko importować i exportować dane.

     changelog_manager_profiles_PL.thumb.png.

     W kolejnych wersjach zostanie ddoano itelgrację kont z kometarzami i innymi sposobami pozykwoania linków. W skrócie można bedzie jednoczesnie pracować na wiele kont na konkretnej miejcówce. Te zmiany dadzą możliwosć również napelnianć kontentem, linkami swoje zaplecze z róznych kont, loginów.

     # Zmiany w systemie makrosów (wlasnych szablonów)

     • Dodano makros %captcha-style(width:110px;)%, zapisywanie captcha z atrybuem "style"
     • Dodano możliwość zaladowayć awatary przy pomocy atrybutu -styl.Przykład width:110px=%avatar%
     • Teraz dla kodowanych makrosów będzie dzialać skompresowane logowanie
     • Jeśli Xneolinks nie odnajdzie strony rejestracji w logach będzie info o kodzie strony.
     • Teraz przy zapisywaniu można wykorzystywać makrosy sterowania tekstem «[%removeREGEXP=/user%]»
     • Dodano makros [if][%variable1%][=][%blank%] teraz wykonowac czynnosć można przy określonych warunkach. Jeśli makroś %variable1% nie zawiera warunków to zostanie wykonany. Zamiast «=», można korzystac «!=», «>=», «<=».
     • Dodatkowo opracowalismy nowe uniwersalne makrosy:
     [%ifsave%] - jeśli info dla zapisywania nie znaleziono czynnośc nie będzie wykonana
     [%ifavatar%] - Jeśli awatar niewskazany czynność nie będzie wykonana
     [ifnot=text] - Jeśli na stronie nie ma tekstu to wykonujemy
     • Poprawiono opracowanie komentarzy w makrosach.
     • Teraz możesz użyć makrosa >click-img,>click-src,>click-type, >click-href, >click-text w połączeniu z [%ifrmae%], klikając na ramkę (wewnątrz).
     • Teraz w kroku drugim, sprawdzając pocztę, możesz użyć makr wypełnienia, na przykład% nick%,% name%.
     • Teraz, jeśli krok 6 zostanie użyty jako komentarz, pomyślne umieszczenie zostanie zapisane z odpowiednią anoacją. Wcześniej w raporcie miejsce docelowe było oznaczone jako "profil".
     • Naprawiono cklejanie obrazków captcha, używając w makrosach % new%, w% captcha-src (% 0.%% 2.jpg %%,% captcha-class (captcha1% new% captcha2)% i innych. poprawione.
     • Dodano nowy makros «>przewiń», pozwala przewijać stronę.
     • Dodano nowy makros «>typetext».

     # Dodano nowy makros >findfields=true

      Dra makrosów opracowaliśmy unikalny algorytm analizy treści strony. Po określeniu tego, XNEOLINKS automatycznie wyszuka pola, które należy wypełnić na stronie, posortuje je i wypełni danymi tematycznymi. W tej chwili makros ma status "Beta" i obsługuje 17 różnych języków. Mamy plan dopracowania algorytmu, ale teraz ten makros z łatwością poradzi sobie z większością typowych formularzy, które zdecydujesz się wypełnić.

      changelog_filling.thumb.png.7f28dcad86a4

      Przygotowując się do automatyzacji c IPB3, zaimplementowaliśmy eksperymentalne makros > findfields = true, jako przykład jego użycia w tym CMS. Możesz otworzyć plik makros "ipb3 cms.xneo" i zobaczyć, jak łatwo jest teraz robić własne makrosy.

      changelog_rapport1.thumb.png.aaa75d19ac2

      Wszystkie czynności wykonane za pomocą makrosu zostaną zapisane w logach i można łatwo śledzić postępy.

      # Inne zmiany

      • Szereg prac dotyczących optymalizacji powłoki i przeglądarki, w szczególności przyspieszyło uruchomienie, szczególnie będzie to zauważalne podczas pracy z dużymi listami (bazami).
      • Zmieniono logikę pracy z żądaniami post / get w przeglądarc.
      • Poprawiono poszukiwanie sukcesu publikwoania artykułu, po fragmentcie tekstu.
      • Poprawiono prace dodatku Dizajner linów.
      • W dodatku pytań i odpowiedzi dodano opcje usuwania duplikatów bez odniesienia do URL.
      • Teraz raporty w kolejce projektów raporty zostaną zapisane z poprawną nazwą. Poprzednio w kolejkach wszystkie projekty miały standardowe nazwy i nie mieli pola z nazwami.
      • Poprawiono zamykanie okienek w windows 10

      changelog_preview_article_PL.thumb.png.c

      • Zmieniono podgląd artykulów.

      changelog_rapport.thumb.png.bbb4657f75a3

      • Nowy format raportów HTML.
      • Teraz dane z wskazników można dodawać a menedżer kont

      changelog_cloud_services_PL.thumb.png.8a

      • Dodano obsługę usług Yandex.Disc i MEGAcloud, teraz po zakończeniu linkwoania XNEOLINKS może przesłać raport do chmury. I po skonfigurowaniu botu z telegramem, wyśle link do raportu i tam.
      • Wizualne zminy.
      • Zmniejszono obicażenie na processor.
      • Dodano ponad 100 nowych wykluczeń co zwiększają stabilnosć.
      • Poprawiono rzadki bląd który skutkowal zamknięciem powloki.

      changelog_timer_PL.png.7845fd0bd20f4abf7

      • Teraz możesz otrzymywać informację o Xneolinks w telefonie, przy pomocy specjalnych komend.
      • W dodatku menedżer linków usuwanie duplikatów po domenie jest wlączone domyślnie.
      • Poprawiono CMS deteltor.
      • Zoptymalizowano wprowadzenie rozmiarów w polach odpowidających za video o obrazki.
      • Zoptymalizowano inport pytań i odpowiedzi, teraz w logi będą zapisywać się dane z form gdzie na przykład Xneo nieznalazł pytania.
      • Poprawiono zapisywanie projektów gdzie pole "Ulica" zmieniano na nowe.
      • Poprawiono prace z bazami stron gdzie w urljest port.
      • Poprawiono sytyację kiedy dropzone były duplikaty raportów, stosuje się i Xneolinks i dodatków.
      • W dodatku sparwdzającym CMS poprawiono import danych z pliku.
      • Poprawiono wizualne ikonki w Detektor CMS.
      • Poprawiono rzadką sytuację kiedy przeglądarka zamykała się kiedy strona nieodpowiadała zbyt długo.
      • Poprawiono usuwanie duplikatów kiedy baza grywana z plikow.
      • Poprawiono bląd z preniesieniem linijek w wykluczeniach.
      • Dodano możliwość redagowania footprinów w kodowanych makrosach.
      • Usunięto API getbotdotguru.

      Changelog_GINDEX_PL.thumb.png.5331fc94ef

      • Dodano obsługe API indeksera Gindex.
      • Zoptymalizowano usunięcie duplikatów domen w formacie FTP.
      • Teraz opcja automatyczne zbierania pytań zabezpieczających zestron jest wlączona domyślnie bez dialogu w okienku.
      • Teraz w dodatku Menedżer pytań i odpowiedzi dziala sortowanie po ID i nowe pytania są w początku listy.
      • Dodano nowe algorytmy sparwdznia linków.
      • Dodano nowe algorytmy pracy z proxy w trybie post/get, dodano algorytm testów proxy w zależności od trybów.
      • Poprawiono prace makrosów [dirArticle=c:\temp\123].
      • Zmieniono algo pracy przez proxy przy analizie cms.
      • Poprawiono usuwanie niedzialających proxy z listy.
      • Dopisano nowy algorytm przy pracy z API proxy różnych dostawców.
      • Zmieniono wyświetlenie Xenforo w wyjątkach.
      • .Zwiększono konfort pracy na monitorach z dużą rodzielczoscią.
      • Teraz przy starcie wykonuje się test OCR po wszystkich API.
      • Znaleziono przyczynę rzadkiej sytuacji kiedy przy pauzie restartowała się przeglądarka.
      • Poprawiono usuwanie projektów w wersji Standard.
      • Dodano nową możliwosć usuwać projekty z dzialającego harmonogramu.
      • W detektorze CMS dodano nową opcje usuwać linkó "śmiecię" zosaną tylko linki do katalogów gdzie znajduje się CMS.
      • Usprawniono ręczny tryb wpsiawnia tektowych captcha.
      • Logika ręcznego wpsiawania captcha pzrepisana , teraz będzie toosobne okno ze swoimi procesami.

      W ciągu prac na tą wersja nasi koderzy opracowali poda 250 zadań ogrom pracy oraz ilość napsianego kodu jest porównywalna do napiiania nowego projektu.
      Nie wszystkie zmiany widoczne wizalnie ale na pewno docenicie ich obserwując wzrost skuteczności, stabilnośti, komfortu pracy z softem.
      Mamy strategię rozwijać Xneolinks jako nowoczesny, zaawansowany submitter który skutecznie przeciwdziała nowym zabezpieczeniom publicznych miejcówek skutecznie publikuje link kiedy czlowiek może zrobić to korzytsająć z pzreglądarki.
      Postawilismy już fundamenty pod kolejne bardzo zaawansowane zmiany. Bardzo interesuje nasz Wasze zdanie na temat nowego beta modulu szukającego pola do wylenienia i przy pomocy algorytmu z elementami  "sztucznej inteligencji" propunującego jak te pola wypelniać. Teraz pisanie makrosów do unikalnych stron lub CMSów ma stać się banalnie proste. Xneolinks sam będzie wyszukwiać pola rejestracji, profile, publikację artykulów, komentarze i będzie proponować już większosć lub nawet calosć gotowego makrosu.

      Zaloguj się, aby obserwować  
      Obserwujący 0