Вся активность

Этот поток обновляется автоматически   

 1. Ранее
 2. Обновление Xneolinks 4.3.0.1

  Да, конечно! + Можно  данный функционал добавить только дл
 3. Обновление Xneolinks 4.3.0.1

  Мы планируем сделать возможность кастомизировать HTML отчёты, все наработки по данной задачи сделаны. Точных сроков, когда данный функционал появится в программе, сказать не могу, но однозначно в ближайшем будущем. Вы так же можете создавать свои предложения по развитию функций в программе, в разделе пожеланий и предложений:  http://xneolinks.com/forums/suggestions/                                                                                           :
 4. Обновление Xneolinks 4.3.0.1

  Отлично, будем тестить! А когда добавите возможность удалить с отчета лого икснео ? (  чтобы каждый раз из отчета руками не удалять)
 5. Обновление Xneolinks 4.3.0.1

  Список изменений: Исправлена и улучшена логика работы с DedeCMS. Улучшен поиск размещаемых статей. Улучшено заполнение в профайлов. Улучшен процесс авторизации, добавлена поддержка новых форматов графических защит. Восстановлена логика работы с Geeklog cms. Улучшена поддержка польской, русской локализации в MyBB CMS. Улучшен поиск информации по активации учётной записи в MyBB CMS. Добавлена поддержка TLS v3. Улучшена логика работы с bitrix cms. Добавлена поддержка макроса «>save=%remove%», позволяет очищать данные о сохранённой страницы, без проверки успешного размещения. В системе макросов изменена логика работы с почтой. Теперь нет ограничений на количество операций «>click», «>click-link», «>newpass». Таким образом можно задавать сразу несколько условий или одновременно выполнять клик по ссылке активации и получать пароль. Исправлена работа макроса «>disable=%step3%». Теперь значения установленные с помощью «>variable», «>useragent» корректно загружаются на 3 этапе выполнения. Улучшена работа макроса %new_pass%. Исправлена работа макроса [exception_for=site.ru]. Улучшено решение RecaptchaV2. Скорректирована работа с 2 и более OCR. Добавлена возможность скопировать секретный вопрос из диалогового окна. Исправлена обработка HTML тегов при импорте аккаунтов в утилиту "менеджер аккаунтов». Изменён алгоритм проверки подключения в capmonster2. Добавлена поддержка API для распознавания recaptchaV2 в сapmonster2. Улучшен анализ тега <noindex>. Другие улучшения и исправления.
 6. Wersja Xneolinks 4.3.0.1

  Changelog: Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w DedeCMS cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Geeklog cms. Zwiększono skuteczność wymuszenia lokalizacji Polska i inne kraje w MyBB CMS. Zwiększono skuteczność wyszukiwania sposobów aktywacji w MyBB CMS. Dodano możliwość pracy TLS v3. Zwiększono skuteczność pracy z Bitrix CMS. Dodano nowy makros «>save=%remove%» który daje możliwość zerować danne o stronie bez poszukiwania linków. W systemie makrosów zmieniono algorytm pracy z pocztą teraz niema ograniczeń po ilości kroków typu «>click», «>click-link», «>newpass». Teraz można w tym samym czasie klikać w link i otrzymywać hasło, inne. Poprawiono makros «>disable=%step3%». Teraz dane ładowane przy pomocy «>variable», «>useragent» prawidłowo migrują się w trzeci etam. Poprawiono makros %new_pass%. Zwiększono skuteczność lokalizowania i rozwiązywania Recaptcha2. Dodano możliwość kopiowania ręcznego pytań z okna dialogu. Poprawiono prace html tagów przy imporcie kont w dodatku "Menedżer Kont". Zmieniono algorytm pracy z Capmosnter2 Dodano algorytm pracy po API Capmonster2 w przypadku Recaptcha2 Inne ważne zmiany.
 7. Обновление Xneolinks 4.3.0.0

  Пожалуй лучшая версия! Мне кажется стала шустрее работать, особенно когда запускается видно. Спасибо!
 8. Обновление Xneolinks 4.3.0.0

  Спасибо вам за обновление! Очень заметно, что над пробивом поработали, результаты по сырой базе намного лучше стали. Жду обновлений по Xneopars 
 9. Обновление Xneolinks 4.3.0.0

  Круто! Молодцы ))) На днях сделаю еще оплату лицензии месяца на 4-6. Еще раз спасибо за обнову!
 10. Wersja Xneolinks 4.3.0.0

  Wiemy, że tą aktualizacja wyszła nie co później oczekiwanych terminów ale musieliśmy połączyć owoce pracy koderów zajmujących się osobnymi modulami i zoptymalizować ich pracę. Również ta wersja została przygotowana pod nowe paczki TrustLinks aktualizacja których już niebawem. Owocem tych prac jest duża poprawa skuteczności na osobnych CMsach' Druga ważna rzecz która zajęła większość czasu to zwiększenie skuteczność przy analizowaniu "nieudanych" przy testowaniu nowej darmowej listy. Ręcznie przeanalizowaliśmy dziesiątki tysięcy URL myślimy, że liczna ilość aktywnych użytkowników programu to oceni. Zmiany w logice pracy z CMS Poprawiliśmy automatyczną analizę w Bitrix CMS. Poprawiono algorytm wyszukiwania zamieszczonych linków w Bitrix CMS. Poprawiono automatyczne generowanie bbcode w Bitrix CMS. Zaktualizowano algorytm definiowania błędów ( ban po IP, ban poczty, inne) w Bitrix CMS. Zaktualizowano i poprawiono algorytm pracy z Kunena w Joomla cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność z jambook w Joomla cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Nuked-klaN CMS. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Jforum CMS, dodano pracę z https. Zwiększono skuteczność wykrycia i wyszukiwania tekstowych captcha w  phpbb2 и phpbb3 cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Livestreet cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w IPB3 i IPB4 cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w FluxBB i PunBB cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w wordpress cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w php-fusion cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w php-nuke cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Sad Raven Guestbook. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w ngbook. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w WebCodePortalSystem. OCR Poprawiono definiowanie "niewidocznej Recaptcha2", poprawiono wyszukiwanie call-back funkcji przy rozwiązywaniu "niewidocznej" Recaptcha2. Optymalizowano pracę z logiką OCRów. System makrosów Zoptymalizowaliśmy logikę makrosów w odrębnych sytuacjach w razy zmniejszyliśmy obciążenia sytemu i zwiększyliśmy szybkość pracy makrosu. Poprawiono start makrosów w Xneolinks Standard. Zaktualizowani makrosów zapisujący udane zamieszczenie linków. Poprawiono makros  [exception_for=http://sitename.com]. Zoptymalizowano algorytm pracy z pocztą. Dodano możliwość pracy z makrosem [xelement=1], przy wyszukiwaniu linku aktywacyjnego, wyszukiwania hasła wysłanego na email. Teraz jeśli Xneolinks nie znajdzie w listach linku aktywacyjnego lub loginu i hasła to pracę wątku będzie zakończona, wcześniej algorytm dalej próbował kontynuować. Poprawiono algorytm generujący loginy i hasła (>loginsize, >login, >typepass, >pass). Dodano logi dla makrosów >scroll, >changeavatar. Poprawiono makros >typetext, przy wypełnieniu pola "input". Dodano nowy makros %br% przenoszący tekst w nową linike. Poprawiono makros >findfields=true. Poprawiono makros: [if][%variable1%][=][%blank%]. Dodano logi dla skomplikowanych captcha Recaptcha, key-captcha. Teraz w logi zapisywano informacje o user-agent i proxy. Menedżer profili Poprawiono import raportów ze starszych wersji Xneolinks. Poprawiono wyseparowanie html kodów przy iporcie. Inne zmiany poprawiające stabilność i skuteczność. Menedżer Poczty Teraz listy będą wyświetlać się "jak jest" bez wycinania HTML kodu, to poprawia wyszukiwanie potrzebnej informacji, administratorzy miejscówek obecnie coraz częsściej chowają potrzebą informację w kodzie z pozoru "kosmetycznym". Zmiany w harwesterze "XneoPars" Aktualizacja algo harwestowania Google. Aktualizacja algo harwestowania Bing. Aktualizacja algo harwestowania Yandex. Aktualizacja algo harwestowania Yahoo. Inne Poprawiono ogólną stabilność oprogramowania.. Poprawiono algorytm testowania proxy. Poprawiono wizualizację  w raportach informacji o zablokowaniu indeksacji profilu (noindex, nofollow, robots.txt). Poprawiono sortowanie w raportach HTML po typach linków. Zaktualizowano zapisywanie czasu rozwiązywania captcha w dodatku "menedżer logów". Zaktualizowano post-get zapytania tam gdzie jest to możliwe. Ogólna optymalizacja algorytmu pocztowego. Inne mniej znaczące zmiany.
 11. Обновление Xneolinks 4.3.0.0

  Мы провели масштабные работы по оптимизации логики работы Xneolinks, основная часть изменений была направлена на реструктуризацию, благодаря этому мы можем с лучшей эффективностью развивать логику программы. Дополнительно, нам удалось добиться повышения производительности при работе с определёнными CMS. Второй главной задачей, которую мы ставили перед собой - добиться повышения успешных размещений в существующих CMS. Мы провели сотни часов за тестированием программы, анализировали предыдущие версии, изучили присылаемые пользователями отчёты, постарались ничего не упустить и сделать всё от нас зависящие, чтобы 4.3.0.0 заслужила вашего внимания! Изменения в логике работы с CMS: Улучшен анализ ошибок в bitrix cms. Улучшен поиск созданных профайлов в bitrix cms. Улучшено взаимодействие с редактором bbcode в bitrix cms. Улучшена запись ошибок, которые указывают на завершение (бан по ip, указанная почта уже занята) в bitrix cms. Улучшена логика работы с компонентом Kunena в Joomla cms. Исправления логики работы с Nuked-klaN cms. Улучшена логика работы с Jforum CMS, добавлена обработка https ссылок. Улучшен поиск секретных вопросов в phpbb2 и phpbb3 cms. Улучшена логика работы с Livestreet cms. Улучшена логика работы с компонентом jambook в Joomla cms. Улучшена логика работы с IPB3 и IPB4 cms. Улучшена логика работы с FluxBB и PunBB cms. Улучшена логика работы с wordpress cms. Улучшена логика работы с php-fusion cms. Улучшена логика работы с php-nuke cms. Улучшена логика работы с Sad Raven Guestbook. Улучшена логика работы с ngbook. Улучшена логика работы с WebCodePortalSystem. Улучшена логика с макросами, которые работают исключительно в режиме с активной опцией "разрешить публикацию комментариев". Скорректированы признаки для определения PG CMS. OCR Улучшено решение невидимой RecaptchaV2. Улучшен поиск call-back функций, необходимых для решения невидимой RecaptchaV2. Оптимизирована логика работы с OCR. Система макросов Проведены масштабные работы по оптимизации логики макросов. В определённых ситуациях мы добились снижения потребления ресурсов и увеличили быстродействие.  Исправлен запуск макросов в стандартной версии программы. Улучшен алгоритм макросов, позволяющих сохранять успешное размещение. Исправлена работа макроса [exception_for=http://sitename.com]. Проведены работы по оптимизации кода в логике работы с почтой. Добавлена поддержка макроса [xelement=1], при поиске ссылки активации, поиске пароля. Теперь в случае, если не будет найдена ссылка или пароль в письме, - выполнение будет завершено. Ранее, если письмо было найдено, нахождение в нём указанных данных являлось не обязательным.  Улучшена работа макросов отвечающих за генерацию пароля и логина (>loginsize, >login, >typepass, >pass). Добавлено логирование для макросов >scroll, >changeavatar. Улучшена работа макроса >typetext, при заполнение «input» полей. Добавлена поддержка макроса %br%, позволяет переносить текст на новую строку. Исправлена работа макроса >findfields=true. Исправлена работа макроса [if][%variable1%][=][%blank%] (макрос сравнения). Добавлено логирование для сложных капч (key-captcha, recaptchaV2). Теперь в логе выводится информация о текущем user-agent и proxy. Теперь в >variable1, >variable2 можно записывать пустое значение. Утилита «Менеджер профайлов» Исправлен импорт старых версий отчёта. Исправлена ситуация, когда вместе с данными загружался HTML код при импорте профайлов. Другие изменения направленные на повышение качества и стабильности утилиты. Утилита «Чекер индексации» Обновлён алгоритм определения проиндексированных страниц в yahoo. Добавлена поддержка recaptchaV2 при проверки индексации в google. Добавлена поддержка нового формата капчи в поисковой системе yandex. Утилита «Xneopars» Актуализирована логика работы с поисковыми системами: google, yandex, yahoo, bing. Другие изменения Улучшена стабильность программы.  Улучшен алгоритм проверки прокси. Исправлен вывод информации в отчётах о данных по доступности индексации (noindex, nofollow, robots.txt). Улучшен алгоритм сортировки отчётов, по типу ссылок. Скорректирована запись времени о распознанных капчах в утилите «менеджер логов». Улучшен алгоритм выполнения POST/GET запросов. Улучшена логика работы с почтой. Улучшена логика работы в режиме «только ответы в темах». Улучшена логика работы с тегами для статей. Теперь теги можно размножать с помощью конструкций {тег1|тег2|тег3|тег4}. Улучшена логика работы настроек заполнения, теперь в указанных данных можно использовать размножение с помощью конструкций {|||}.
 12. Rost

  Есть большие базы для пробива, хочу быстро перелопатить их с помощью Xneo

  1. Rost

   Rost

   Вот эту к примеру  Bitrix

 13. Обновление Xneolinks 4.2.9.8

  @Administrator спасибо разобрался ещё вчера. Реализуйте пожалуйста в следующем месяце обновление для личного кабинета, очень неудобно продлевать лицензию
 14. Обновление Xneolinks 4.2.9.9

  Спасибо за оперативное обновление!
 15. Обновление Xneolinks 4.2.9.8

  @anchous, версия 4.2.9.9 уже доступна. Проверьте её, она должна решить все текущие проблемные моменты. Постарались выпустить версию, как можно скорее.
 16. Wersja Xneolinks 4.2.9.9

  Zmiany w logice pracy z CMS Zwiększono skuteczność na Bitrix CMS. Zwiększono skuteczność na PHP-Fusion CMS. Zwiększono skuteczność na Joomla CMS. Zwiększono skuteczność na DLE CMS. Poprawiono włącznie i wyłącznie wbudowanych CMS. Ogólne zmiany Dodano algorytm automatycznie włączający pause kiedy żaden z OCR nie działa. W razie takiego błędu wyskakuje okienko informacyjne proponujące zmienić ustawienia lub spróbować jeszcze raz. Poprawiono stabilność pracy XneoPars. Wizualne zmiany. Dodano opcje sortowania raportów komentarz/artykuł/profil. Zmiany w itegracji z Telegram Przy wykonaniu komendzy/status na 2 etapie soft teraz informuje ile listów otrzymał.
 17. Обновление Xneolinks 4.2.9.9

  Изменения в логике работы с CMS Добавлены улучшения в логике работы с Bitrix CMS. Добавлены улучшения в логике работы с PHP-Fusion CMS. Добавлены улучшения  в логике работы с Joomla CMS. Улучшена логика работы с DLE CMS. Исправлено включение/отключение встроенных CMS. Другие изменения Добавлена опция, позволяющая автоматически ставить выполнение на паузу, в случае, если все OCR перестали работать. В случае, если все OCR перестают работать, теперь выводится диалоговое окно, предлагающие изменить настройки для недоступного OCR, или проверить его доступность повторно. Исправлена редкая ошибка, приводившая к аварийному закрытию утилиты xneopars. Визуальные изменения и исправления в интерфейсе программы. Добавлена опция, позволяющая разбивать отчёт по типу ссылок (Комментарий/Профиль/Статья/Форум). Изменения в интеграции с телеграмом При использование команды /status на 2 этапе, теперь программа сообщает о количестве полученных писем.
 18. Обновление Xneolinks 4.2.9.7

  У нас на форуме. Посмотрите в этой теме: http://xneolinks.com/forums/topic/640-moy-spisok-zaprosov-po-vsem-cms-dlya-sostavleniya-bazyi-dlya-xneolinks/
 19. Обновление Xneolinks 4.2.9.8

  В главном меню есть ссылка на личный кабинет, там выбираете вашу копию XNEOLINKS, выбрав увидите информацию о продление подписки. Если не можете найти ссылку: http://xneolinks.com/forums/clients/purchases/
 20. Обновление Xneolinks 4.2.9.8

  и как пробив? а то что затестил на старой базе - там где было 200+ успешных за день до этого, в новом грейде дало только 66
 21. Обновление Xneolinks 4.2.9.7

  Подскажите, а где-то можно найти признаки новых cms? Может есть что-то готовое?
 22. Обновление Xneolinks 4.2.9.8

  Почитал о последних обновлениях, классно развиваете программу! Читая, решил, возобновить работу над ссылочным, но только не пойму, а как мне продлить абонентску плату? При запуске программа ошибка, последний раз использовал программу полгода назад.
 23. Обновление Xneolinks 4.2.9.8

  Годный апдейт, пошёл тестить пробив
 24. Wersja Xneolinks 4.2.9.8

  Dokonaliśmy dużych zmian w logicę oprogramowania, te zmiany mają pozytywnie wplynąc na skuteczność. Więcej informacji zamieszczono na zamkniętym forum: http://xneolinks.com/forums/topic/17-изменения-xneolinks-планы/?do=findComment&comment=14967 Zmiany w logice pracy z CMS Zwiększono skuteczność na PHP-FOX CMS Zwiększono skuteczność na PHP-NUKE CMS. Zwiększono skuteczność na phpGB. Zwiększono skuteczność na PHP-Fusion CMS. Zwiększono skuteczność na SLAED CMS. Zwiększono skuteczność na Nuked-Klan. CMS. Zwiększono skuteczność na Seditio CMS. Zwiększono skuteczność na Bitrix CMS. Dodano nowy cms NodeBB CMS. Automatyzacja na osnowie makrosów. Ogólne zmiany Dodano możliwość wyboru czy soft ma automatycznie otwierać raport. Poprawiono catchall. Zwiększono skuteczność rozwiązywania key-captcha. Poprawiono automatyczne usuwanie kont email. Poprawiono import raportów w menedżer kont. Zwiększono skuteczność logiki pracy z nieznanymi email. Zwiększono skuteczność automatycznego wyplenienia danych przy kontach "kobiecych". Aktualizacja useragent dla przeglądarki. Zmiany w makrosach Poprawiono pracę makrosów removeREGEXP, upperText, lowerText i innych przy zapisywaniu sukcesów. Dodano logowanie makrosów upperText, lowerText, %find-body;text% i innych. Poprawiono generowanie logów kodowanych makrosów. Poprawiono makros [%removeNumbers%]. Dodadno makros >rd (Remove atrribute «disabled»).Makros może usuwać atrybut «disabled» w przyciskach po name ID lub class. Teraz w makrosach >editor można wykorzytywać [xelement=1]. Dodano makros >newnick zmieniający w trakcie login. Dodano możliwość w makrosach globalnie wylączać javascript, css, images przy pomocy makrosów >javascript=false, >css=false, >images=false, w startowych danych (@start variable). Dodano nowy makros >captcha_language którym możemy wskazywać języch captcha dla serwisu 2captcha. Pelna lista języków dostępna na stronie https://rucaptcha.com/api-rucaptcha#language. Na przykład jeśli captcha w cyrylicę w startowych danych wskazując >captcha_language=ru można wymysić wysylanie takiej captcha rosyjkojężycznym pracownikom. Captcha Chińska Капча на китайском: >captcha_language=zh i tak dalej. Teraz makrosy [%onlyNumbers%], [%upperText%], [%lowerText%], [%properText%], [%removeNumbers%] nie dotyczą zapisywanej informacji.
 25. Обновление Xneolinks 4.2.9.8

  Мы провели масштабные работы по улучшению логики программы, где большинство изменений в значительной степени увеличивают пробив. Больше информации о изменениях с CMS, мы рассказали на нашем закрытом форуме, здесь. Изменения в логике работы c cms Улучшена логика работы с PHP-NUKE CMS. Улучшена логика работы с Wordpress CMS. Улучшена логика работы с phpGB CMS. Улучшена логика работы с PHP-Fusion CMS. Улучшена логика работы с SLAED CMS. Улучшена логика работы с Nuked-Klan. Улучшена логика работы с Seditio CMS Улучшена логика работы с Bitrix CMS. Исправлена логика работы с PHP-FOX CMS. Добавлена поддержка NodeBB CMS (два режима, создание профиля, создание темы). Логика разработана на основе системы макросов. Общие изменения Добавлена возможность выбора, как программа должна открыть отчёт по завершению выполнения. Скорректирован импорт HTML отчётов в менеджер аккаунтов. Улучшена логика работы с почтой. Улучшено заполнение данных, при выборе женского пола. Обновлены списки useragent для браузера. Теперь, при получение письма, оно будет отмечено прочитанным, на сервере. Улучшено распознавание key-captcha. Исправлена работа catchall. Исправлено удаление своей почты из списка (если она указана одна в списке, при активации соответствующей опции). Изменения в системе макросов Исправлена работа макросов removeREGEXP, upperText, lowerText и других, при сохранение успешного размещения. Добавлено логирование для макросов upperText, lowerText, %find-body;text% и других. Исправлена генерация лога для зашифрованных макросов. Исправлена работа макроса [%removeNumbers%]. Добавлен новый макрос >rd (Remove atrribute «disabled»). Позволяет удалять атрибут «disabled» у кнопки, по name, id или class. Теперь, при использование маркроса >editor, можно применять [xelement=1]. Добавлена поддержка макроса >newnick, позволяет в процессе изменить никнейм. Добавлена возможность в макросах глобально отключать javascript, css, images, с помощью макросов >javascript=false, >css=false, >images=false, указанных в стартовых данных (@start variable). Добавлена поддержка макроса >captcha_language, позволяет указывать язык капчи для сервиса rucaptcha (2captcha), полный список поддерживаемых языков доступен по ссылке: https://rucaptcha.com/api-rucaptcha#language. (Например, если капча отображается на кириллице, используя макрос >captcha_language=ru в стартовых данных, капча будет отправлена только русскоязычным работникам с указанием, что необходимо ответить на кириллице. Капча на китайском: >captcha_language=zh и т.д.) Теперь макросы [%onlyNumbers%], [%upperText%], [%lowerText%], [%properText%], [%removeNumbers%] не будут влиять на сохраняемую информацию.
 26. Обновление Xneolinks 4.2.9.7

  Добавлена поддержка 2 новых cms: Lokomedia (режим комментариев); Plone (режим создания и заполнения профайлов); Улучшена работа 2 cms: Slaed CMS; Bitrix CMS; ExBB; Добавлена поддержка хостингов текста: textuploader.com; freetexthost.com; pasted.co; wepaste.com; kl1p.com; pastebin.com; friendpaste.com; textsave.de; textsnip.com;  Автоматизации разработаны на основе системы макросов. Другие изменения: Возобновлена поддержка KeyCaptcha. Добавлена поддержка строчных букв, при указание параметров к почте (ранее все данные требовалось писать в нижнем регистре), например:  mailname@host.com:password;imap.host.com;993;IMAP;1 Исправлен импорт HTML отчётов, от старых версий программы. Добавлена проверка наличия %options%, если отключена проверка CMS. Теперь, если вы забудет указать данные о CMS и отключите соответствующую проверку, программа уведомит вас об этом. Улучшена работа утилиты «конструктор ссылок». Добавлена возможность выбирать формат сгенерированных ссылок HTML или BBCODE. Добавлены графические улучшения и исправления в интерфейсе программы.
 27. Загрузить больше активности