Skocz do zawartości

Cała aktywność

Kanał aktualizowany automatycznie     

 1. Ostatni tydzień
 2. MaxPan

  footprints

  p.s зачем писать в топике англоязычной поддержки?
 3. casper

  footprints

  Добрый день! Подскажите какие есть footprints для платформы bitrix. Спасибо!
 4. Wcześniejsza
 5. My dalej prowadzimy pracy na rozwojem już zaprezentowanych modułów i zwiększeniem stabilności całego kompleksu programowego. Wersja 4.3.1.1 to wersja przejściowa w która zawiera zmiany zgodnie z Waszymi zgłoszeniami i niektórymi propozycjami. Bardzo dziękuje za Wasze przykłady miejsc gdzie skuteczność Xneolinks nie była zadowalająca co skutkowało zmianami w algorytmach CMS Spis zmian dla wersji Xneolinks 4.3.1.3 Ulepszona algorytmu pocztowego Spis zmian dla wersji Xneolinks 4.3.1.2 Poprawiono błąd testera proxy przy startem. Usprawniono logikę pracy z OCR Captcha Breaker w nowej wersji programu. Usprawniono logikę pracy z Communiware CMS Poprawiono wyszukiwanie w ustawieniach bazy. Spis zmian dla wersji Xneolinks 4.3.1.1 Zwiększono stabilność przeglądarki. Usprawniono tworzenie profili w Nuked-Clan CMS dodano opracowanie. wyboru pola, dodano algorytm wykrycia limitu długości linków, dodano pracę z https. Zmieniono algorytm Diskuz CMS, zaktualizowano sposób tworzenia tematów i logowania. Zmieniono algorytm AVarcade CMS. Usprawniono algorytm opracowania błędów proxy, algorytm niedostępności jednego z OCR. Dodano recaptchav2 invisible w xevili capmonster2 API. Usprawniono logikę pracy z MyBB CMS, dostosowano wypełnienie danych na etapie rejestracji do nowej wersji MyBB, usprawniono analizę email wysyłanych przez MyBB. Usprawniono start przeglądarki w standard wersji. Poprawiono komunikaty o maksymalnej ilości wątków w wersji standard. Usparwniono makros %elementafter;Haslo:%, zwiększono skuteczność wyszukiwania pola. Dopracowano algorytm monitorujący dostępność miejsca wolnego na dysku systemowym. Usprawniono import kont w dodatku, dodano nowe formaty danych.
 6. Мы продолжаем совершенствовать код программы и повышать стабильность работы, на текущий момен это наша цель номер один и сейчас подготовили для вас промежуточное обновление под версией 4.3.1.1, в котором содержатся некоторые качественные улучшения в стабильности программы. Так же учли все присланные вами примеры, в службу поддержки, и улучшили логику работы в некоторых CMS. Список изменений для версии 4.3.1.2 Улучшена логика проверки корректности подключения к почте, на этапах перепрогона по неуспешных и при запуске новой задачи в менеджере проектов. Другие, менее значительные улучшения и исправления. Список изменений для версии 4.3.1.2 Исправлена проверка прокси при запуске выполнения. Исправлена логика работы с программным OCR Captcha Breaker, добавлена поддержка последних версий программы. Улучшена логика работы с Communiware CMS. Исправлен поиск в настройках базы. Список изменений для версии 4.3.1.1 Повышена общая стабильность программы. Улучшено заполнение профилей в Nuked-Clan CMS, добавлена поддержка выбора пола, улучшена обработка максимальной длины ссылки и обработка https. Улучшена логика работы с Discuz CMS, обновлён алгоритм создания тем на форумах, добавлено логирование. Улучшена логика работы с AVarcade CMS. Улучшена обработка ситуации, когда ни один прокси не работает или недоступен один из сервисов OCR во время запуска очереди выполнения. Добавлена поддержка распознавания recaptchav2 invisible в xevil и capmonster2 API. Улучшена логика работы с MyBB CMS, улучшено заполнение данных на этапе регистрации, настройки прфоиля. Улучшен анализ информации о необходимости искать письмо с ссылкой активации. Исправлен запуск браузера в стандартной версии программы.. Исправлено информирование о максимальном числе потоков в стандартной версии программы. Улучшена логика выполнения макроса %elementafter;Пароль:%, повышена точность поиска полей. Улучшен анализ свободного места на диске, устранена редкая проблема с ложным срабатыванием о нехватки свободного места на компьютере. Улучшен импорт в утилите "Менеджер профайлов", добавлены новые форматы данных.
 7. Administrator

  Wersja Xneolinks 4.3.1.0

  Changelog: Zwiększono skuteczność. Usprawniono wypełnienie profili Discuz CMS i Nuked-Clan CMS. Usprawniono pracę z phocaguestbook w Joomla CMS. Poprawiono rzadki błąd kiedy przy pierwszej aktywacji trzeba było robić restart Xneolinks. Usprawniono wyszukiwanie projektów i inne wizualne zmiany. Usprawniono algorytm wgrywania linków w "Menedżer linków". Rozbudowano algorytm podłączeniu do serwera pocztowego w przypadku niestabilnego łącza i braku odpowiedzi serwera. Poprawiono algorytm wznawiania wykonania poprawiono ponowne wyświetlenie danych o identyfikowanych CMS, indeksowanych linkach, inne. W dodatku "Menedżer poczty" teraz listy sortowane są po dacie i najnowsze będą na górze tabelki. Dodano nowy lepszy algorytm generowania kont email.
 8. Administrator

  Обновление Xneolinks 4.3.1.0

  Список изменений: Повышена общая стабильность программы. Улучшена логика заполнения профилей в Discuz CMS и Nuked-Clan CMS. Улучшена логика работы с компонентом phocaguestbook в Joomla CMS. Исправлена редкая ситуация, когда при первичной активации, требовался перезапуск программы. Улучшен поиск проектов и добавлены другие визуальные улучшения в интерфейс программы. Улучшен алгоритм вычитания ссылок в утилите «Менеджер ссылок». Скорректирована логика работы, при подключение к почте, при наличие нестабильного интернета или отсутствие ответа от почтового сервера. Исправлена ситуация, когда при возобновление выполнения, не загружалось значение количества успешно выполненных задач (успешных ссылок/успешно определённых cms/проиндексированных страниц). В утилите «Менеджер почты», все полученные письма теперь сортируются по дате получения. Самые новые будут идти в верху списка. Улучшен алгоритм размножения почтовых адресов. Улучшен алгоритм решения recaptchav2.
 9. Руслан

  • Руслан
  •   
  • evol22

  здравствуйте, писал вам на почту и скайп по HASyn, подскажите может контакты у вас изменились?

   

 10. Administrator

  Wersja Xneolinks 4.3.0.9

  Changelog: Zwiększono stabilność oprogramowania. Zwiększono skuteczność na Drupal CMS. Zwiększono skuteczność na Jforum CMS. Zwiększono skuteczność na 4images CMS. Zwiększono skuteczność wypełnienia profilu na Discuz CMS. Wyłączono automatyczne otwieranie folderów z niepełnymi raportami. Poprawiono rzadki przypadek kiedy dane poczty nie zapisywały się w raport końcowy. Zmieniono algorytm postępowania kiedy serwer poczty nie odpowiada, teraz przy odmowie zmiany konta pocztowego projekt automatyczne staje na pauzę. Ulepszono sortowanie bazy. Dodano bazowe filtry. Przy pomocy których można usuwać z bazy automatycznie domeny .pl/.ru dowolne inne. Dodano zakaz zmiany przeglądarki w trakcie linkowania. Teraz w projekcie można zapisać ścieżkę do avatarów. Zwiększono rozmiar okna z listą projektów. Usprawniono algorytm opracowania RecaptchaV2 w szczególności Invisible wersja. Dodano nowe algorytmy w logikę makrosów. Usprawniono prace z makrosami [xelement], [%iframe%], [if=]. Dodano bardziej rozbudowany algorytm sprawdzania zakazów robots.txt.
 11. Administrator

  Обновление Xneolinks 4.3.0.9

  Список изменений Повышена стабильность программы. Улучшена логика работы с Drupal. Улучшена логика работы с Jforum CMS. Улучшен процесс заполнения и поиска профайлов. Улучшена логика работы с 4images CMS. Улучшено заполнение профилей в Discuz CMS. Отключено автоматическое открытие папок с промежуточным отчётом. Исправлена редкая ситуация, когда не сохранялись данные о используемой почте в текстовом формате отчёта. Улучшена обработка ситуаций, когда во время выполнения программа не может соединиться с почтой. Теперь в случае отказа сменить почтовый адрес, процесс будет поставлен на паузу. Улучшен функционал сортировки базы. Добавлены базовые фильтры, с помощью которых вы можете удалить все сайты из указанной базы, кроме русскоязычных или польских. На основе данных фильтров, вы можете ознакомиться с возможностью сортировки и составить свои фильтры по аналогии. Добавлен запрет на смену версии браузера во время выполнения. Теперь в проектах сохраняются данные о пути к аватаркам. Увеличен размер диалогового окна с списком проектов. Восстановлена возможность выбирать все проекты из списка в утилите «менеджер задач». Улучшен предпросмотр статей. Улучшен алгоритм работы с RecaptchaV2, в частности Invisible версии. Добавлены улучшения в логике макросов. Улучшено взаимодействие с макросами [xelement], [%iframe%], [if=]. Улучшена логика определения запретов в robots.txt.
 12. profi88

  Обновление Xneolinks 4.3.0.8

  Спасибо, ждем!
 13. Administrator

  Обновление Xneolinks 4.3.0.8

  Сейчас цель номер один, сделать максимально качественную версию, насколько это возможно, уделяем внимание мелочам и проводим тщательное тестирование. У нас сформирован план задач на 4.3.0.9 версию, но задачи не вечны и уже в последующих мы обязательно уделим внимание пожеланиям. Как уже писали, данное предложение интересно (кроме того, уже частично реализовано) и имеет высокий приоритет.
 14. profi88

  Обновление Xneolinks 4.3.0.8

  Отлично! А когда добавите возможность сменить лого отчета?
 15. Administrator

  Wersja Xneolinks 4.3.0.8

  Spis zmian Dodano możliwość pracy z nowymi wersjami przeglądarki. Teraz możesz wybierać optymalną do swoich zapotrzebowań wersję. Default ( przeglądarka domyślna która jest w ustawieniach Xneolinks). Chrome 21. Zaktualizowana wersja zawiera wiele poprawek, nowych opcji co zwiększa stabilność i skuteczność. Chrome 67 Beta ( nowoczesna wersja przeglądarki zawiera lepsza pracę z javascript, graficzną wizualizację procesów ( ta wersja była na szkoleniu). Wybierając ten typ każdy użytkownik będzie mógł mieć podgląd na czynności które wykonuje Xneolinks na stronie www. Ale należy pamiętać ta wersja to wersja BETA może zawierać nie wykryty w czasie alfa testów błędy. Wykorzystanie tej wersji przeglądarki nie jest obowiązkowe. Można dalej działać na domyślnej przeglądarce. [!] Bardzo ważne dla nowej wersji Xneolinks należy zaktualizować pakiet "Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015", wszystkie kolejne wersje Xneolinks będą domyślnie wymagać tą bibliotekę. Dodano możliwość wyszukiwania w projektach. Teraz łatwiej znaleźć potrzebny projekt. Dodano testowanie poprawności projektów w harwesterze. Poprawiono sprawdzenie stan konta przy pracy na API Xevil i Capmosnter we wszystkich dodatkach. Poprawiono identyfikację Joomja w najnowszych wersjach. Исправлена логика работы с ExBB CMS. Zwiększono skuteczność a algorytmie CMS. Zwiększono skuteczność a algorytmie CMS ExBB. Poprawiono wizualizację skuteczności przy ponownym uruchomieniu. Poprawiono licznik czasu linkowania. Poprawiono algorytm importu danych w dodatku "Menedżer profili". Poprawiono wizualny prekos tabelki w HTML wersji raportu. Dodano nowy algorytm generowania adresów email. Teraz liczba zainteresowań dodanych do opisów profili jest zapisywana w plikach projektów. Poprawiono algorytm importu danych w dodatku "Menedżer profili". Zmiany w logice wyjątków CMS. Zmieniono ustawienia domyślne Xneolinks na bardzie odpowiednie. Zmieniono algorytm zapisywania nofollow/dofollow linków w raportach. Poprawiono logikę automatycznego generowania linków w dodatku Linki Dizajner Dodano automatyczne zamykania procesów przeglądarki przy wyłączeniu. Poprawiono bląd z podwójnym otwarcie folderów z raportem. Teraz w plikach projektów zapisywane są dane o typach publikowanych treści (komentarze, tematy, inne). Poprawiono zapisywanie .txt raportów na niektórych wersjach Windows. Dodano nowe algorytmy w post/get zapytaniach. Poprawiono stabilność Xneolinks, dodano graficzne zmiany.
 16. Administrator

  Обновление Xneolinks 4.3.0.8

  Список изменений Добавлена поддержка новых версий браузера (ядро программы). Теперь вы можете выбрать оптимальную версию для вас. Default (браузер по умолчанию, который вы можете видеть во всех предыдущих версиях программы). Chrome 21 (обновлённая версия браузера «default», включающая в себя исправление ряда ошибок, включая улучшение производительности и повышение стабильности). Chrome 61 (67 Beta) (Современная версия браузера, включающая улучшенную поддержку javascript, графическую визуализацию процесса). Выбрав данный тип браузера вы сможете отслеживать процесс выполнения. Для работы новых версий браузеров потребуется установить библиотеку «Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015». Мы планируем сделать новые версии браузеров доступными по умолчанию в будущих версиях, и по этому добавили автоматическую проверку наличия данной библиотеки и предложение её установить, в случае отсутствия. Добавлена возможность поиска в проектах. Теперь, если вы ведёте большой перечень вам будет проще находить нужные проекты в списке. Добавлена проверка корректности проекта, при запуске выполнения через утилиту xneopars. Исправлена проверка баланса для API Xevil и Сapmonster во всех утилитах. Улучшено определение CMS Joomla. Исправлена логика работы с ExBB CMS. Исправлена загрузка данных в индикаторе успешных размещений, при возобновление работы. Улучшен алгоритм подсчёта времени выполнения прогона. Улучшен алгоритм импорта данных в утилите «Менеджер профайлов». Исправлено отключение колонки «CMS» в HTML отчёте. Значительно улучшен алгоритм размножения почтовых адресов. Теперь данные о настройках количества максимальных и минимальных увлечений сохраняются в проектах. Скорректирован импорт проектов в утилите «менеджер проектов». Внесены исправления в логике исключений CMS. Улучшены настройки по умолчанию. Исправлено сохранение nofollow и noindex ссылок в «TXT» отчёте. Улучшена логика обработки ссылок в утилите «Конструктор ссылок». Добавлено закрытие браузера Chromium при остановке выполнения. Исправлена ситуация с открытием дублирующей папки с отчётом, при завершении выполнения. Теперь в проектах будет записываться информация о настройках публикации (режим публикации комментариев, режим только ответы в темах, режим создания тем и т.д.). Исправлена редкая ситуация, когда не могла сохраниться используемая почта в «TXT» отчёте. Улучшена логика POST/GET запросов. Повышена стабильность программы и внесены небольшие графические изменения в интерфейс.
 17. Administrator

  Обновление Xneolinks 4.3.0.7

  Список изменений: Добавлена поддержка автоматизации работы с phpBook SmartISoft. Улучшена логика настройки исключений заполнения. Улучшен поиск секретных вопросов в DLE CMS. Исправления в логике работы с DotNetNuke CMS. Скорректирован алгоритм создания почты в яндексе и mail.bg. Обновлён user-agent. Добавлена портативная версия Chrome, Теперь бета-браузер использует данную версию для выполнения макросов и регистрации почты. Добавлена поддержка авторизации по почте в bitrix cms. Улучшен режим «только ответы в темах» для bitrix cms. Добавлена поддержка макроса %or%, который позволяет использовать поиск 2 и более элементов на странице, например [if=password%or%user_name]. Добавлена поддержка двух новых макросов [ifregexp=text] и [ifnotregexp=text]. Улучшен алгоритм проверки индексации страниц в Яндекс. Обновлён алгоритм работы с yahoo в утилитах «xneopars» и «чекер индексации».
 18. Administrator

  Wersja Xneolinks 4.3.0.7

  Changelog: Dodano nowy cms phpBook SmartISoft. Usprawniono wyszukwianie tesktowych captcha w DLE CMS. Poprawniono algorytm pracy z DotNetNuke CMS. Poprawiono system rejestracji email Yandex, mail.bg. Zaktualizowano bazę user-agent. Dodano nową wersję Chrome. Teraz przeglądarka w wersji BETA wykorzystywana do wykonywania makrosów i rejestracji email. Dodano autoryzację po email w Bitrix CMS. Usprawniono tryb "odpowiedzi w tematach" dla Bitrix CMS. Dodano nowy makros %or%, który daje możliwość wyszukwiania 2 i więcej elemntów na stronie www naprzykład [if=password%or%user_name]. Dodano dwa nowe makrosy [ifregexp=text] и [ifnotregexp=text]. Poprawiono algorytm sparwdzający indeksowanie w Yandex. Poprawiono algrorytm pracy z Yahoo w XneolinksParser, "Czeker indeksowania".
 19. plus150

  • plus150
  •   
  • MaxPan

  Witaj MaxPan, chciałbym zapisać się na dzisiejsze szkolenie z podstaw Xneolinksa.

   

  Licencja mam na adres: chris@webandseo.co.uk

  Paypal płatność z adresu: elektrasklep@gmail.com

  Dziękuję

  Krzysztof Kluczniak

  1. MaxPan

   MaxPan

   Miałeś to wyslać jako wiadomośc prywatna teraz to widzą wszyscy,,,,,

 20. Administrator

  Wersja Xneolinks 4.3.0.6

  Changelog: Usprawniono pracę algorytmów odpowiadających za phpbb2, php-fusion. Dodano opracowywanie nowej captcha w SMF forum CMS. Dodano nowe funkcję w algorytm My-forum CMS. Usprawniono algorytm automatycznego (bez innych softów czy serwisów) rozwiązywania matematycznych captcha i captcha tektowych. Usprawniono pracę z pocztą w środku makrosów. Usprawniono algorytm wyszukiwania fragmentów tekstów jeśli postujemy bez linków. Dodano możliwość pracy z danymi bez linków w makrosach. Usprawniono algorytm wyszukiwania na stronach Key-captcha. Dostosowano do zmian algorytm wyszukiwania "niewidocznej" Recaptcha2. Usprawniono logikę pracy z PB3, IPB4 CMS. Poprawiono makros «>findfields=true».
 21. Administrator

  Обновление Xneolinks 4.3.0.6

  Список изменений: Улучшена логика работы с phpbb2 и php-fusion. Добавлена поддержка новой графической капчи в SMF CMS. Добавлена поддержка My-forum CMS. Улучшен алгоритм автоматического решения текстовых, математических капч. Улучшено логирование выполнения почты в системе макросов. Улучшен поиск по фрагменту текста. Добавлена возможность использовать данные без ссылки (статьи и текстовки) в макросах. Улучшен алгоритм поиска и решения Key-captcha. Обновлён алгоритм решения невидимой RecaptchaV2. Исправлена логика работы для IPB3 и IPB4 CMS.. Исправлена работа макроса «>findfields=true». Исправлен вывод тела страницы в логе макросов, в случае, если не была найдена страница регистрации. Исправлена работа макроса «>start=%fullurl%». Улучшена логика настройки исключений заполнения.
 22. profi88

  Обновление Xneolinks 4.3.0.4 и 4.3.0.5

  Всем доброго! Ждем возможности брендирования отчетов.
 23. Administrator

  Wersja Xneolinks 4.3.0.4 i 4.3.0.5

  Changelog Usprawniono opracowanie błędów w MyBB CMS ( banowanie IP, banowanie poczty). Usprawniono algorytm PHPBB2 CMS. Przed ponownym linkowaniem dodano test ocr. Usprawniono dodatek 'Linki dyzajner". Pracy nad stabilnością. Wizualne zmiany. Poprawiono integrację z najnowszą wersja Telegram. Poprawiono logi "nieudanych" w formacie .txt. Usprawniono analizowanie wolnego miejsca na HDD i SSD. Dodano nowe dane domyślne, teraz zapisywanie tekstowych captcha będzie bez okna dialogowego. Poprawiono makros %httphomelink%, teraz makros pracuje z certyfikatami https. Poprawiono logikę makrosa [if=text]. Teraz po APO capmonster można można pracować i bezpośrednio z Xevil. Poprawiono błąd który przy szybkim kopiowaniu dużej ilości danych mógł zamykać okno programu. Usprawniono algorytm testowania linków na nofollow i blokowanie w robots.txt Usprawniono logikę testowania CMS.
 24. Список изменений Улучшена обработка ошибок в MyBB CMS (блокировка по IP, запрещена почта). Улучшена логика работы с PHPBB2 CMS. Теперь при запуске перепрогона по неуспешным не будет выполнятся дополнительная проверка OCR. Улучшена работа утилиты «конструктор ссылок». Повышена стабильность программы. Визуальные улучшения. Исправлена интеграция с телеграмом. Исправлено создание лога неуспешных, в формате отчёта «TXT». Улучшен анализ свободного места на HDD/SSD. Улучшены настройки по умолчанию, для сбора секретных вопросов (теперь сбор будет выполняться без диалогового окна) и для настроек поля «Страна». Улучшена работа макроса %httphomelink%, теперь учитывает протокол https и www в ссылке. Улучшена логика макроса [if=text]. Теперь API capmonster2 можно использовать и для Xevil OCR. Исправлена редкая ошибка, приводившая к аварийному закрытию оболочки программы, при быстром копирование данных в поля. Улучшен алгоритм определения nofollow и запретов в robots.txt. Добавлена поддержка CMS mvnForum. Улучшена логика проверки CMS.
 1. Pokaż więcej elementów aktywności
×
×
 • Dodaj nową pozycję...